Растителна защита

Tropinota_hirta Неприятелят мъхнат бръмбар (Tropinota hirta) се среща повсеместно у нас. Той е един от много опасните неприятели за овощните дървета. Мъхнатият бръмбар (Tropinota hirta) унищожава изцяло нападнатите цветове, като изгризва всички цветни органи (венечни листенца, тичинки, плодник).

Освен тях нагризва и неразтворените цветни пъпки, младите леторасли и младите листа. От овощните култури бръмбара напада най-силно дюлята, крушата, ябълката и по-рядко сливата, вишната, прасковата и ягодата. Мъхнатият бръмбар напада също и лозата, кръстоцветните, бобовите, житните, някои лободови и сенникоцветни растения.

Възрастното насекомо е сравнително едър бръмбар, който достига дължина 10-12 мм. Тялото му е с елипсовидна форма , слабо изпъкнало откъм горната страна и черно на цвят. Елитрите, гръдният щит и краката са покрити със сиви до жълтеникавокафяви космици.

Върху гръдния щит и елитрите има разпръснати множество бели точици и петънца. Яйцето е бяло, елипсовидно, едро около 2 мм. Ларвата е бяла до сивобелезникава и напълно развита достига около 15 мм. По външен вид прилича много на ларвата на майския бръмбар, но е малко по-дребна от нея. Какавидата е със седефенобелезникав цвят. При пипане с ръце бръмбарът издава специфична неприятна миризма.

Мъхнатият бръмбар (Tropinota hirta) развива едно поколение годишно. Зимува като възрастно насекомо в почвата. Рано напролет със затопляне на времето, особено през слънчевите часове на деня, бръмбарите напускат почвата, летят активно и посещават цветовете на много растения и се хранят с цветните им органи. През нощта се крият в почвата, под камъните или в неразтворените цветове на нападнатите растения. При лозата изгризват ресите и младите леторасли. Нападат и повреждат и много зеленчукови култури, а още по-късно преминават по цветовете на ръжта, която силно повреждат, като изгризват цветните органи.

След като се хранят известно време, бръмбарите копулират и женските започват да яйцеснасят. Те снасят яйцата си плитко в почвата, като предпочитат богата с органични вещества почва, и около парниците, където има гниещ оборски тор. Една женска снася средно 30 яйца, от които след около една седмица се излюпват ларвите. Те се хранят в продължение на 50-60 дни с гниещи органични вещества. Изхранилите се ларви обикновено през юли-август си правят землени камерки, в които какавидират. Бръмбарите от новото поколение имагинират през септември, но остават да презимуват в камерките и излитат през следващата пролет.

Борба с мъхнатия бръмбар (Tropinota hirta)

На малки площи се прилага ръчно събиране в утринните часове и унищожаване на бръмбарите, след стръскване на клоните или целите дървета.. Химичната борба с мъхнатия бръмбар е изключително трудна, защото тялото му има добра защита от препарати. Химичната борба се осъществява с безопасни за пчелите препарати, тъй като се появава по време на цъфтежа, когато пчелите трябва да се опазват. Прагът на икономическа вредност (ПИВ) е 3-5 броя/100 розетки или 5% повредени съцветия.

Регистрирани препарати за борба с мъхнатия бръмбар са:

- Нуреле Дурсбан - 0.06% или 80 мл/дка (по рапица);

- Вазтак 10 EK - 20 мл/дка (по рапица).