Растителна защита

Болестта гниене на класовете на пшеницата се причинява от гъбите Gibberella zeae и Fusarium culmorum. Gibberella zeae зимува в растителните остатъци, където формира перитеции. Формираните в тях аскоспори се разпространяват по въздуха и осъщест­вяват заразявания на пролет.

Гниене на класовете - Gibberella zeae; Fusarium culmorum" src="https://www.agro-consultant.net/cache/Gibberella_zeae_pshenitsa_images_stories_Zemedelie_Tsarevitsa_thumb_medium250_0.jpg" alt="Gibberella_zeae_pshenitsa" />Заразяването с Fusarium culmorum става чрез конидиоспори, произхождащи от растителните ос­татъци в почвата, пренасяни по време на дъжд. Заразяването се благоприятства от влажно време (относителна влажност на въздуха над след фенофаза изкласяване - цъфтеж. Във фенофаза млечна или восъчна зрелост класчетата постепенно избледняват, стават кремави до розови и ясно личат между здравите зелени класчета. Силно нападнатите класове от болестта гниене на класовете - Gibberella zeae; Fusarium culmorum оста­ват стерилни, а по-слабо нападнатите обра­зуват спаружени и набръчкани семена.

При влажно време се образува розов плесенов налеп. Гниенето на класовете води до на­маляване на добива, понижаване на абсо­лютното тегло и намаляване на качестве­ните показатели на зърното. В условията на неправилно съхранение заразеното зър­но образува токсини, опасни за здравето на хора и животни. У нас се срещат и други видове Fusarium spp. като: F. lateritium, F. semitectum, F. avenaceum, F. moniliforme и др., които причиняват гниене на класовете.

Как трябва да се борим болестта гниене на класовете - Gibberella zeae; Fusarium culmorum

Трябва да се използват толерантни сор­тове. Във влажните крайдунавски райони (Видин, Лом, Русе), да се избягва обилно азотно торене и късна сеитба. Борбата сре­щу Fusarium culmorum, причиняващ и базично гниене, трябва да се води чрез трети­ране на семената с фунгициди.

Когато климатичните условия благопри­ятстват появата на гниене по класовете, трябва да бъдат извършени предпазни пръскания с фунгициди. Пръсканията с фунгициди, извършени срещу други болес­ти , контролират и гниенето по класовете. Можете да ползвате препарати със следните активни вещества за борба с болестта гниене на класовете - Gibberella zeae; Fusarium culmorum - за третиране през вегетацията (прохлораз).