Растителна защита

Cydia_funebrana_2Неприятелят сливов плодов червей (Cydia funebrana) е разпространен повсеместно в България и е важен неприятел по сливовите насаждения. Гъсеницата му причинява червясване на плодовете. В някои години и при по-късните сортове сливи, червивите плодове достигат 80%. Неприятелят сливов плодов червей (Cydia funebrana) напада по-рядко джанката, кайсията и прасковата.

Cydia_funebrana_1Възрастното насекомо на сливовия плодов червей е средно голяма пеперуда. При разперени крила достига около 15 мм. Пеперудата е сивопепелява. Предните й крила са тъмнокафяви с виолетов оттенък, с малка бяла луничка в основата и с ръждивожълти и сивосинкави напречни вълнисти ивички. На предния край на крилата имат 5 бели кукички и едно кръгло петно с ръждивокафява основа и черни петънца, заобиколени с ивичка с оловен цвят. Задните крила са сиво-кафяви до сиви, по-светли от предните, по краищата със сивожълтеникави реснички. Яйцето е полупрозрачно, отначало белезникаво, преди излюпването жълтеникаво, плоско, с овална форма и дължина от 0,66 до 0,74 мм. Гъсеницата има черна глава и розово-червено тяло отгоре, по-светлорозово отстрани и отдолу, със зеленикав оттенък. Главата и гръдният щит на гъсеницата са тъмнокафяви. Коремните крака са с 20 кукички, а аналните - с 12. Четинките около краката излизат от черни щитчета. Тялото на гъсеницата е покрито с редки космици и достига на дължина до 1,5 см. Какавидата е тъмнокафява, 6-8 мм дълга, в пашкул.

Сливовият плодов червей (Cydia funebrana) има две поколения годишно, а в години с топло лято развива и трето поколение. Сливовият плодов червей зимува като гъсесеница в плътно копринено пашкулче, най-често в пукнатинити и под старата и напукана кора по стъблата на сливите и на другите съседни дървета в овощните градини. Рядко зимуват в основата на стъблата. Зимуващите гъсеници какавидират през пролетта. Летежът на пеперудите от първото поколение започва в началото на май и продължава до края на юни. Пеперудите на сливовия плодов червей от второто поколение летят от средата на юли до края на август. Те летят вечер и през нощта. Пеперудите от първото поколение снасят яйцата си една до три седмици след прецъфтяването на сливовите дървета, когато плодовете са с големина на лешник. Пеперудите на сливовия плодов червей от второто поколение започват да яйцеснасят от средата на юли, като масовото яйцеснасяне съвпада с масовия летеж. Една женска снася от 18 до 68 яйца. По-голяма е яйчната продукция на пеперудите от второто поколение. Пеперудите живеят от 2 до 25 дни в зависимост от метеорологичните условия.

Ембрионалното развитие продължава от 8 до 14 дни за отделните поколения. Излюпването на гъсениците от първото поколение започва в края на май - началото на юни. Те се хранят с месестата част на плодовете, като дълбаят ходове, насочени към дръжката. Повредените плодове от сливовия плодов червей престават да нарастват, придобиват виолетов оттенък и след известно време окапват заедно с намиращите се в тях гъсеници, които продължават да се хранят вътре в плода. След завършване на развитието си те напускат плодовете и какавидират в пашкул под напуканата кора в основата на стъблото или под различни растителни остатъци на почвената повърхност. При рохкава почва единични гъсеници се запашкуляват в горния почвен слой.

Гъсениците на сливовия плодов червей от второто поколение се излюпват в началото на последната десетдневна на юли. Те се хранят с месестата част на плода и до пълното си развитие повреждат от 1 до 3 плода. Повредените плодове узряват по-рано от здравите и преждевременно окапват. Развитието на гъсениците от второто поколение продължава от 12 до 28 дни. Гъсениците на сливовия плодов червей от това поколение какавиднрат под старата кора на стъблата и дебелите клони. Част от тях се внасят с плодовете и зимуват в плодохранилищата. Те се запашкуляват обикновено в амбалажа. Второто поколение нанася много по-голяма вреда, отколкото първото.

Развитието на сливовия плодов червей значително се влияе от метеорологичните условия и преди всичко от температурата. От тях се определя процентът на диапаузиралите гъсеници от първото поколение, както и интензивността на яйцеснасянето. Пеперудите преустановяват яйцеснасянето , когато температурата спадне под 14°С.

Борба с неприятеля сливов плодов червей (Cydia funebrana)

Старата и напукана кора се остъргва, за да се унищожат какавидиралите гъсеници под нея. През юли по стъблата на дърветата се поставят ловни пояси, чрез които се събират и унищожават гъсениците. Пръскането срещу с сливовия плодов червей, съгласно указанията на бюлетина на регионалната служба по прогноза към НСРЗ, се извършва с Вазтак 100 ЕК - 0,0125 %; Децис 2.5 ЕК - 0.05%; Димилин 25 ВП - 0.05%; Дурсбан 4 ЕК - 0.15%; Каскейд 5 ЕК - 0.15%; Пиринекс 48 ЕК - 0.15%; Ранер 240 СК - 0.03%; Суми Алфа 5 ЕК - 0.02%; Талстар 10 ЕК - 0.03% и др. Срещу отделните поколения на сливовия плодов червей се извършват от едно до две третирания. При масово намножаване на второто поколение и при развитие на частично трето се налага и трето пръскане. Първото пръскане и срещу двете поколения се прави, когато 30-40% от пеперудите излетят, което съвпада с началото на излюпването на яйцата. Моментът и броят на третиранията се определят чрез феромоновите уловки.