Растителна защита

Болести по вегетативните органи

Бели петна. Заболяването е наблюдавано при люцерната, детелината и някои други растения. Петната са рязко разграничени, бледи, некротични, с неправилно очертани граници. Появяват се или по ръбовете, или между жилките на листата, или и на двете места. Повлияните тъкани първоначално са воднисти, тъмнозелени до жълтеникавозелени и накрая - бледи. Белите петна се появяват, когато растенията са се развивали в условията на слабо засушаване, след което изведнъж бъдат залети и растат при излишък на вода.

Болести по плодовете

Набъбване на плодовете на доматите. Набъбването на плодовете на доматите започва още от зародишната фаза и се увеличава с развитието. Узряването на плодовете е незабележимо. Те са леки, с неправилна форма и повече или по-малко кухи. Когато плодът се разреже, във вътрешността му се открива голяма кухина. Семената не са развити. Причините могат да се търсят в нарушения на водния режим на растението - воден излишък или дефицит по време на оплождането. Болестта може да бъде предизвикана също, ако температурата по време на оплождането е от 13 до 16°С.

Горчиви ядки в плодовете на ябълката. Заболяването се проявява през време на узряването и съхранението на плодовете на ябълките. Под кората предимно към връхната половина на плода се появяват дребни до средно големи, неправилно закръглени петна, които слабо се вдлъбват, а след това кората некротизира. Когато плодовете се разрежат, се откриват кафяви до ръждивокафяви ядки от некротизирали тъкани. Горчивите ядки в плодовете на ябълката се предизвикват от калциева недостатъчност, която очевидно е вследствие от заблатяването на почвата.

Горчиви ядки в плодовете на дюлята. Характеризират се със същите признаци.

Горчиви ядки в плодовете на крушата. Тази болест се проявява сравнително по-рядко и има същите признаци, като при горчивите ядки в плодовете на ябълката.

Наранявания

Наранявания от град. България заема едно от първите места по валежи на град в Европа. Ледените зърна нанасят удари по листата, клоните, стъблата и плодовете и причиняват наранявания. В зависимост от силата и интензивността на градушките тези наранявания са следните: откъсват се части от тъкани , листа и стъбла се разкъсват или се пречупват. След това растенията обикновено не могат да се възстановят напълно. Намалява количеството и се влошава качеството на добива.

Наранявания от дъжд и роса. Излишъкът на вода може да предизвика външни наранявания на растенията. Най-често се нараняват плодовете и особено тези от тях, които съдържат повече захари - череши, сливи, пъпеши, грозде, домати и др. Навлажнени след узряването им от паднали дъждове, а понякога и от роси, те поглъщат известни количества вода и набъбват. Външните им обвивки не могат да издържат вътрешното налягане, в резултат от което се разпукват. Разпукнатите плодове се развалят при транспортиране и са по-податливи на болести. Тези наранявания понижават силно качеството на продукцията.

Наранявания от сняг. При обилен снеговалеж големи количества сняг се натрупват по короните на дърветата. Това може да причини пречупване на отделни клони и даже изкъртване на цели дървета. Тези увреждания влияят отрицателно върху продуктивността на растенията.