Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Агротехнически и механични мероприятия за борба с вредителите.

На първо място сред профилактичните мерки за опазване на растителната продукция са агротехническите и механичните (културно-стопански) мероприятия за борба с вредителите.