Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Лъжливо сечене - какво трябва да знаем за него?.


Сеченето е детска болест” на растенията. Разпространено е повсеместно. От него страдат много видове зеленчукови култури, но по-чувствителни са краставиците, пиперът, патладжанът, доматите, зелето и репичките. В едни случаи то се причинява от неблагоприятни условия при отглеждането на разсада (т. нар. лъжливо сечене), а в други - от патогенни гъби (т. нар. истинско сечене). Много често признаците на тези различни видове сечене се смесват и точно диагностицираме е възможно само след лабораторни анализи и опити да се изолира патогенна гъба.

Лъжливо сечене

Лъжливото сечене е често наблюдавана болест по разсада, отглеждан при условия на засушаване и повишаване на температурата на повърхността на почвата. Лъжливото сечене при пипера се среща по разсада за средно ранно полско производство, който се засява в края на март, не се пикира и се разсажда в средата на май. Лъжливото сечене при доматите се среща по-често по разсада за късно полско производство, отглеждан в открити лехи през юни, и по разсада за ранно оранжерийно производство, който се отглежда през август и септември в оранжерии.

Лъжливото сечене прилича много на истинското сечене. На границата с повърхността на почвата нежното стъбълце изтънява като конец и повреденото разсадово растение поляга както при сеченето. При изскубването му се вижда, че под прегорялата част стъбълцето е здраво и свежо, докато при истинското сечене то е поразено и по-долу.

При по-възрастен разсад се наблюдава сухо гниене в основата на стъблото, което понякога продължава доста надолу по главния корен. Особено ясни са тези признаци по пипера и зелето.

По доматовия разсад, отглеждан през лятото, много често на границата с повърхността на почвата се явяват повреди по корена. В едни случаи тези повреди са като язвички, които най-често биват продълговати, а в други случаи обхващат Основата на стъблото като пръстен. При поливане на разсада през повреденото място вторично проникват някои сапрофити. Кореновата шийка изгнива на дължина 2-3 см. На повредените участъци изгнива само кората, а вдървесиненото стъбло , и кореновата шийка остават незасегнати, поради което растението стои изправено.

При добре развити разсадови растения, които са пострадали от лъжливо сечене, много често се наблюдава разрушаване на сърцевината на стъблото и образуване на въздушни корени в основата му. Ако се засади на постоянно място повреден от лъжливо сечене доматов разсад, една част от растенията успяват да преодолеят заболяването. Обикновено това са по-слабо повредените и по-дълбоко засадените растения, които са имали възможност да пуснат адвентивнн корени. При друга, по-голяма част от растенията се наблюдават смущения в развитието, изразени в различна степен. Растежът им е затормозен, долните листа избледняват и увяхват и след непродължително време отделни растения започват да загиват. Признаците на лъжливото сечене в тази фаза от развитието на растенията може да се смесят с повреди от фитофторно гниене. Разликата е в това, че при лъжливото сечене язвичките в основата на стъблото са продълговати и по-сухи и са концентрирани в областта на кореновата шийка, а при фитофторното гниене те са влажни, по-разлети и се спускат надолу към корена.

Лъжливото сечене се развива, ако разсадът не се полива редовно, а почвата е с по-малко органични вещества и има много пясъчни частици. При силно слънце повърхностният почвен слой се загрява силно и нежното стъбло прегаря. На разсада за ранно оранжерийно производство нанася значителна вреда, защото той се отглежда през лятото в оранжерии, където през деня температурите са много високи. По-силни поражения се наблюдават, ако разсадът е засят много рано, форсиран е и преди засаждането се налага да се задържа чрез продължително и силно засушаване.