Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Ябълкова плодова оса.


Ябълковата плодова оса (Hoplocampa testudinea) е повсемесно разпространена у нас, но в отделни овощарски райони се намножава в по-големи размери и нанася сериозни поражения на ябълката. Особено опасни са пораженията от ябълкова плодова оса в години, когато поради алтернативното плодаване цветовете са по-малко, отколкото при нормални години. Поради това, че повредените плодове окапват през периода на юнското окапване на другите плодове, овощарите не винаги забелязват степента на намножаване на неприятеля и пораженията от ябълковата плодова оса. Поради това не се обръща достатъчно внимание на този неприятел.

Възрастното насекомо е дребна около 6-7 мм при разперени крила оса. Гърдите и коремчето на ябълковата плодова оса отгоре са кафяви , а отдолу жьлтеникави. Крилата са стъкленопрозрачни, с черни жилки и прозиращи жълточервени петна. Яйцето е стъкловидно белезникаво, със закръглена форма и с диаметър около 0,4 мм. Ларвата е белезникава, с 10 двойки крака. Младата лъжегъсеница има черна глава, а възрастната - светлокафява. Напълно израснала, достига дължина около 12 мм. Ларвата отделя неприятна миризма на дървеница.

Ябълковата плодова оса развива едно поколение годишно. Ябълковата плодова оса зимува като лъжегъсеница в почвата на дълбочина 5-15 см в землени пашкулчета, намиращи се под проекцията на короната на дърветата. Напролет със затоплянето на времето лъжегъсениците какавидират и след около 20 дни излитат първите оси. Началото на излитането на осите съвпада с началото на цъфтежа на ябълките. Осите се привличат от белия цвят на цвета на ябълката. Всяка оса след копулацията живее около 20 дни и снася яйцата си. Яйценосният период започва във фенофаза бутонизация. Женските снасят по едно яйце в цветното дъно под тичинките до плодника, като правят прорез с яйцеполагалото си, в основата на чашелистчетата. Една женска снася по около 20 яйца. Няколко часа след снасянето на яйцето на мястото на направения срез изтича сок, който придобива кафеникав цвят и по него личат местата на снасянето на яйцата. След около 10-12 дни от яйцето се излюпва ларвата, която се вгризва под кожичката на оформящия се вече оплоден завръз, правейки подкожни ходове (мини), като се храни с перикарпа му. В мините те не се хранят дълго, събличат се и се вгризват на дълбочина в самия плод или преминават и се вгризват в други плодчета, където обаче правят ходове към семенната кутийка. Ларвите изцяло унищожават семенната кутийка и значителна част от месото около нея, в резултат на което се получава една воднисто-кашеста кафеникава материя, части от която ларвите изхвърлят навън около входа на вгризването. При откъсването на така повреден плод смляната" кафеникава материя при помирисване издава неприятен дъх на дървеница. Преди да се открие тази характерна за ларвата на ябълковата плодова оса повреда, повредата се отдава на ябълковия червей. До пълното си развитие една ларвата преминава от един в друг плод, като по този начин за целия си живот може да повреди 2-3 плода, които обикновено окапват на земята. Много често плодовете опадват на земята, след като ларвата ги е напуснала. Повредите, направени от младите ларви под формата на подкожни мини", в резултат от нарастването на плодовете и от образуването на корковидни клетки се превръщат в плитки, обикалящи част от нарасналия плод канавкоподобни поражения. Напълно развитата ларва на ябълковата плодова оса напуска плода през направения от нея кръгъл отвор и, пролазвайки по клоните, стига до земята, скрива се на дълбочина 5-15 см, където си приготвя землена камерка за презимуване.

Борба с ябълковата плодова оса

Обработката на почвата, във вътрередовите пространства, намалява плътността на зимуващите ларви. Химичната борба се насочва срещу възрастните, преди и по време на яйцеснасянето и срещу ларвите, по време на излюпването и вгризването в завръзите.

Най-съществен момент в борбата с ябълковата плодова оса е точното прогнозиране на нейната появата. Първото пръскане се провежда в средата на април срещу осите преди яйцеснасяне преди цъфтежа, във фенофаза бутонизация, а второто срещу ларвите след окапване на венечните листа. Във фенофаза бутонизация ИПВ е 2-3 оси при стръскване на 100 клонки, по време на цъфтежа е 3-5 яйца на 100 цвята или 3% повредени завръзи. За борба с ябълковата плодова оса могат да се използват почти всички контактни инсектициди. Регистрирани инсектициди за борба с ябълковата плодова са: Децис 2.5 ЕК - 0.03%и Нуреле Дурсбан- 0.04%. Трябва да се спазват всички изисквания за опазване на пчелите, ако пръскането срещу ябълковата плодова оса се прави по време на бутонизацията и цъфтежа на ябълката.