Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Болести, предизвикани от излишък на вода.


Болести на плодовете

Горчиви ядки в плодовете на ябълката. Заболяването се проявява през време на узряването и съхранението на плодовете на ябълките. Под кората предимно към връхната половина на плода се появяват дребни до средно големи , неправилно закръглени петна, които слабо се вдлъбват, а след това кората некротизира. Когато плодовете се разрежат, се откриват кафяви до ръждивокафяви ядки от некротизирали тъкани. Горчивите ядки в плодовете на ябълката се предизвикват от калциева недостатъчност, която очевидно е вследствие от заблатяването на почвата.

Горчиви ядки в плодовете на дюлята. Характеризират се със същите признаци.

Горчиви ядки в плодовете на крушата. Тази болест по крушатасе проявява сравнително по-рядко и има същите признаци, като при горчивите ядки в плодовете на ябълката.

Набъбване на плодовете на доматите. Набъбването на плодовете на доматите започва още от зародишната фаза и се увеличава с развитието. Узряването на плодовете е незабележимо. Те са леки, с неправилна форма и повече или по-малко кухи. Когато плодът се разреже, във вътрешността му се открива голяма кухина. Семената не са развити. Причините могат да се търсят в нарушения на водния режим на растението - воден излишък или дефицит по време на оплождането. Болестта може да бъде предизвикана също, ако температурата по време на оплождането е от 13 до 16°С.

Болести на вегетативните органи

Бели петна. Заболяването е наблюдавано при люцерната, детелината и някои други растения. Петната са рязко разграничени, бледи, некротични, с неправилно очертани граници. Появяват се или по ръбовете, или между жилките на листата, или и на двете места. Повлияните тъкани първоначално са воднисти, тъмнозелени до жълтеникавозелени и накрая - бледи. Белите петна се появяват, когато растенията са се развивали в условията на слабо засушаване, след което изведнъж бъдат залети и растат при излишък на вода.

Наранявания

Наранявания от дъжд и роса. Излишъкът на вода може да предизвика външни наранявания на растенията. Най-често се нараняват плодовете и особено тези от тях, които съдържат повече захари - череши, сливи, пъпеши, грозде, домати и др. Навлажнени след узряването им от паднали дъждове, а понякога и от роси, те поглъщат известни количества вода и набъбват. Външните им обвивки не могат да издържат вътрешното налягане, в резултат от което се разпукват. Разпукнатите плодове се развалят при транспортиране и са по-податливи на болести. Тези наранявания понижават силно качеството на продукцията.

Наранявания от град. България заема едно от първите места по валежи на град в Европа. Ледените зърна нанасят удари по листата, клоните, стъблата и плодовете и причиняват наранявания. В зависимост от силата и интензивността на градушките тези наранявания са следните: откъсват се части от тъкани, листа и стъбла се разкъсват или се пречупват. След това растенията обикновено не могат да се възстановят напълно. Намалява количеството и се влошава качеството на добива.

Наранявания от сняг. При обилен снеговалеж големи количества сняг се натрупват по короните на дърветата. Това може да причини пречупване на отделни клони и даже изкъртване на цели дървета. Тези увреждания влияят отрицателно върху продуктивността на растенията.