Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Кога се праши или пръска?.


При едно растителнозащитно мероприятие не е важно само правилният избор на дадения препарат, точното му дозиране при приготвянето на разтвора или изправността на машината за прашене или пръскане. От голямо значение е също какво време предвиждат метеоролозите, а освен това и навременното третиране на дадената култура.

Препаратите за прашене може да се използват само при пълно безветрие , , защото при вятър не само че няма ефект от прашенето, но се замърсява и околната среда. Много добър ефект може да се получи, ако растенията се напрашат рано сутрин, когато още не се е вдигнала росата.

Пръскането също трябва да се извършва рано сутрин или в късните вечерни часове. Никога не бива да се пръска във ветровито време, тъй като разнесените от вятъра препарати са опасни не само за околната среда, но и за тези, които пръскат!

Трябва да се избягва пръскането при силно слънце защото капките на разтвора изгарят листата. Всяка капка като малка оптична леща събира слънчевите лъчи които унищожават епидермалните клетки на листата. В никакъв случай не бива да се използват сярасъдържащи препарати при температура над 25°С. При температура под нулата също не бива да се пръска, понеже препаратите не могат да проявят своето действие.

Не се пръска и при дъждовно време! Дъждът бързо измива капките на разтвора. Не трябва да се пръска и преди дъжд. Например след пръскане с проникващи (системни) пестициди трябва да мине поне един час, за да има ефект от действието им.

При трудно полепващи препарати към основния разтвор трябва да се прибавя прилепител.

По възможност трябва да се избягва пръскането на цъфтящите растения, особено с инсектициди, които унищожават медоносните пчели.

Не бива да се забравя, че след пръскане пръскачката трябва грижливо да се почисти и измие! Особено важно е измиването с чиста вода на лицето, ръцете и устата на извършилия пръскането.

Строго трябва да се спазват предписанията относно продължителността на карантинния срок!