Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Фузариум - нанася сериозни щети на реколтата при широко разпространение.


Фузариумът е гъбна болест, която се развива по зърната на житните култури и при благоприятни условия за развитие (висока влажност и по-ниски температури) и при широко разпространение може да бъдат нанесени сериозни щети на реколтата. Фузариозата се среща почти навсякъде - дори и в страните със силно развито земеделие. Среща се в Европа, Азия, Америка. За първи път, като заболяване фузариозата е описана в Англия преди два века. Според специалистите няма 100% устойчиви сортове пшеница на заразата. В света няма и препарат, който да дава стопроцентова сигурност за защита. И все пак , , ако фермерите спазват всички изисквания, вероятността от загуби се минимизират. Борбата с фузариозата е най-вече, чрез пръскане, но това се прави на един по-ранен етап по време на цъфтеж. Единственото, което фермерите могат да направят, за да ограничат щетите е да внимават как ще приберат зърното и как ще го съхраняват. Заразените зърна са по-леки от останалите и при жътва, ако вентилатора на почистващата система на комбайна се настрои на по-високи обороти, може да се постигне значителен ефект на очистване от болните семена. Последващо почистване на зърното със семечистачна машина гарантира почти на 100% чиста продукция.

Зърното от площи, с установена степен на нападение от фузариум от 30 до 50%, да се просушава и съхранява като отделни партиди. От същите партиди преди използване за брашно или за фураж да се вземат и изпращат проби за анализ за съдържание на микотоксини. Използването им да става след получаването на данните от анализа и препоръките на лабораторията.

Зърното от площи, с установена степен на нападение от фузариум от 10 до 30%, да се прибира и просушава добре, почиства се в семепочистващи машини и след това да се постави за съхранение.

Зърното от площи с установена степен на нападение до 10% да се прибира и просушава добре.

Особено внимание да се обърне на семепроизводните посеви, като задължително след почистването се изпратят проби за установяване степента на нападение от фузариоза в РСРЗ. В зависимост от резултатите да се извърши обеззаразяване с подходящ фунгицид.

Реалните щети от въздействието на Фузариозата могат да бъдат отчетени след прибирането на реколтата, изсъхването и доузряването на зърното и обстойни лабораторни качествени изследвания и анализи.