Растителна защита на земеделските култури.Червен овощен акар - най-опасния акар по овощните култури.


Червеният овощен акар (Panonychus ulmi Koch) е разпространен в цялата страна. Този акар причинява най-голяма вреда на овощните дървета и преди всичко на ябълката. Може да се намножи масово и в лозовите насаждения.

Вредят ларвите, нимфите и възрастните, които се разполагат върху двете страни на листата. Вследствие на изсмукване на растителен сок и хлорофилни зърна се появяват светложълти петна около нерватурата, които постепенно се сливат и листата стават светлозелени до сребристо сиви, нарушава се транспирацията, фотосинтезата, нарастването на плодовете и леторастите, залагат се по-малко пъпки, дърветата стават податливи на измръзване.

Червеният овощен акар е двуполов. Женският акар има овално-яйцевидно тяло с яркочервен цвят. На гърба си има 28 много характерни космици, разположени в седем напречни реда. Космиците излизат от белезникави брадавици. Дължината на тялото е около 0,36 мм. Мъжкият акар има удължено, в задния край - стеснено оранжево-червеникаво тяло. Яйцето е сферично, с характерен бял космовиден израстък. Зимните яйца са кареминеночервени, а летните - светлочервени до жълти. Ларвата е овалнояицевидна с три чифта крака.

Червеният овощен акар при ябълката развива 8-9 поколения, а по лозата 6-8. Презимува като яйце по кората на дърветата, предимно по едно- и двегодишните клонки. При лозата яйцата се снасят по чеповете, пъпките, в цепнатини и на други места. При масово нападение местата, където са струпани яйцата, придобиват червен цвят. Зимните яйца започват, да се излюпват при разпукването на пъпките на овощните дървета. При лозата излюпването съвпада с разпукването на пъпките. Излюпените ларви нападат младите листенца, от който смучат сок предимно от долната страна на листата, но се срещат и по горната им страна.

Едно поколение се развива за 10-25 дни в зависимост от температурата. Една женска снася от 45 до 60 яйца. При масово нападение листата придобиват много типичен мраморен цвят от множеството белезникави точици, образувани от убожданията. При силно нападение листата пожълтяват, след което покафеняват и преждевременно окапват. Това влошава количеството и качеството на продукцията, както и изхранването на плодните пъпки и леторастите за следващата година. За една година акарът развива 6-7 поколения.

Борба с червения овощен акар

За борба с червения овощен акар е необходимо да се спазват общите фитосанитарни мерки, включващи дълбока почвена обработка и унищожаване на растителните остатъци, както и поддържане, при възможност, на по-висока почвена и въздушна влажност.

Срещу зимните яйца на червения овощен акар се пръска с Паразомер - 2-3%. Зимното пръскане да се извършва колкото се може по-късно след преминаването на зимните студове, непосредствено преди набъбване на пъпките. Зимното пръскане на овошките е наложително, когато има значителна плътност от зимни яйца (на клонки дълги 6-8 см има повече от 50 яйца).

В периода на излюпване на зимните яйца може да се използват хормоналните акарициди: Аполо плюс 60 ЕК - 0.03% и Аполо 50 СК - 0,04% (при 2-3% излюпени зимни яйца), Нисоран 5 ЕК - 0,05% (при 8-10% излюпване), Каскейд 5 ЕК - 0,15% (при 25% излюпване);

През вегетационния период срещу акарите по овощните култури е възприето да се пръска при плътност 2-3 подвижни индивида на лист. Чрез редовни наблюдения върху числеността на популациите не трябва да се допуска намножаване на акарите над тази плътност. Добри резултати се получават когато борбата се води с Енвидор 240СК - 40 мл/дка; Омит 57 Е - 0,1%; Ортус 5 СК - 0,05%; Пираника 20 ВП - 0,025%; Санмайт 20 ВП - 0,05%; Талстар 10 ЕК - 0,03% и други. Добре се напръсква долната страна на листата, където предимно се хранят акарите.

Отделните акарициди да се употребяват в зависимост от ефикасността им срещу различните стадии на вида. За да се предотврати създаването на устойчивост на акарите, най-добре е препаратите за отделните третирания да се сменят (да се употребяват препарати с различно активно вещество).