Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Еутипиоза по лозата.


Еутипиозата по лозата е болест, която е разпространена в много лозарски райони у нас. Но и нейните признаци почти не се познават от лозарите и често повредите, които причинява, се отдават на неблагоприятни климатични фактори. Причинител на болестта е гъбата Eutypa lata (Pres.: Fr.) Tul.

Най-характерната проява на еутипиозата по лозата е депресия в растежа на леторастите. Те силно изостават в развитието си, междувъзлията им са скъсени, а листата издребняват и се деформират. Понякога се наблюдава некроза в периферията на листата, които стават бледозелени и често изсъхват и окапват.

Заразените реси изсъхват преди цъфтежа, цветовете окапват, младите завръзи също. Ако се направи напречен разрез на плодно звено (плодна пръчка , рамо или чеп), чиито леторасти са заболели от еутипиоза, се наблюдава некроза на дървесината, започваща от мястото на резитбата и достигаща понякога до подложката. Некротираните тъкани са кафяво-виолетови и са разположени в сектори, а не разпръснато.

При няколко годишно нападение от болестта, без да се вземат мерки срещу нея, лозите загиват.

Борба с еутипиоза по лозата

Мерките срещу еутипиозата предимно са профилактични: засаждане на здрави лозички, изкореняване и изгаряне на загиналите лози; изрязване и изгаряне на заразени части на лозата - плодни пръчки, плодни звена, рамена и др.

Добри резултати се получават при третиране с Бенлейт 50 ВП - 0,1 %, Топсин M75 - 0,1%, Фундазол 50 ВП - 0,1% и др. Препоръчва се пръскането с да се проведе непосредствено след резитбата при сухо и тихо време, за да попадне фунгицидът по отрезите на плодните пръчки и плодните звена, през които най-често става заразяването.

Списание Практично Земеделие бр.15 2006 г.