Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Съхнене на чепките (щилеме).


Засъхване по чепките на гроздовете или заболяването, познато още като щилеме, е неинфекциозна болест по лозата. Симптомите се изразяват във вид на малки вдлъбнати кафяви или черни петна които се разрастват и обхващат пръстеновидно нападнатата част от скелета на чепката и дръжките на зърната. Петната са повърхностни и засягат главно кората. Симптомите наподобяват сивото гниене.

Петната некрозират и частите от чепките и зърната, разположени по-ниско от тях, изсъхват. При напречен пререз на новите петна се вижда, че кората е некротирала и има кафяв цвят, а тъканите под нея са нормално зелени. Това е разликата от петната, причинени от маната, при които тъканите на чепката са изцяло некротирали и кафяви. Най-напред признаците на болестта се появяват около цъфтежа на лозите. Изсъхване на чепките се появява и след прошарването и омекването на гроздето. Повредените чепки се оцветяват в тъмно-кафяво до сивочерно. Гроздето не узрява, засъхва и е негодно за консумация и преработка. При дъждовно време и висока въздушна влажност петната бързо се разрастват и могат да обхванат цялата чепка на грозда, което понякога причинява откъсването му. В такива случаи силно се развива и сивото гниене.

Борба със съхненето на чепките

Смята се, че причина за съхненето по чепките е нарушеното съотношение между елементите калий, калций и магнезий. Етиологията на болестта не е изяснена и няма разработени мерки за борба срещу нея. За да се намалят загубите от съхненето на чепките, лозите могат да се пръскат една седмица преди цъфтежа с Калциев хлорид - 0,5% или с Магнезиев хлорид - 0,5%. При спиране на растежа на леторастите и в началото на узряването лозите се пръскат с Магнезиев сулфат - 0,5%. С работния разтвор трябва добре да се напръскват листата и гроздовете. Третирането да се провежда рано сутрин , привечер или след дъжд, когато влажността на въздуха е по-висока. Пръскането на лозята срещу маната допринася за намаляване на загубите от съхненето на чепките и гроздето. Сортът Болгар проявява по-висока чувствителност към заболяването щилеме.