Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Гномония по кайсията.


Гномония по кайсията е една от най-важните болести за кайсията в района на Североисточна България. По листата на кайсията през втората половина на май се явяват хлоротични, неясно ограничени петна с размери 2-7 мм , които по-късно нарастват до 3-3,5 см, като постепенно се некротират от центъра към периферията. Силно нападнатите листа окапват. При благоприятни за болестта условия (чести валежи) дърветата се обезлистват.

Причинител на гномонията по кайсията е Gnomonia erythrostoma. В петната се образуват пикнидии, съдържащи пикноспори. Патогенът се съхранява в болните листа, където след период от ниски температури се формират спорите, разпространяващи болестта. Главните фактори, благоприятстващи развитието и узряването на спорите са продължителните валежи и сравнително високите средноденонощни температури през есенно-зимния период. За освобождаване на узрелите спори и за покълването им е необходима свободна капка вода или висока атмосферна влажност. Развитието на болестта се преустановява при температури над 28-30°С.

Борба с гномония по кайсията

Борбата с гномония по кайсията се провежда на два етапа. Първият етап цели да се намали зимувaщата зараза, което се постига чрез третиране с карбамид - 5% по време на листопада. Добри резултати се получават и при заораване на окапалите листа. Вторият етап на борбата се провежда през май и началото на юли (според валежите), като се извърши предпазно пръскане на новообразуваните листа с фунгициди. Може да се използват препаратите Дитан ДГ -0,3%, Фоликур 250 ЕВ - 0,1% и др.