Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Химични мерки за борба с болестите и неприятелите.


Химичните мерки за борба с болестите и неприятелите се състоят в обеззаразяване на семената преди сеитбата и в пръскане или прашене на растенията през вегетацията. Използват се различни химични препарати (пестициди) с по-широк спектър на действие или тясно специализирани срещу отделни болести и неприятели. Химичната борба се прилага масово, понеже е високоефективна, лесно приложима, а техниката има голяма производителност. Използва се както наземна, така и летателна техника.

При пръскането препаратът се смесва предварително с течност - най-често с вода, но може и с минерално масло, и се получава течна работна смес - разтвор, емулсия, суспензия.

От наземната техника за пръскане се използват различни пръскачки: щангови пръскачки (за едрокапково пръскане); вентилаторни пръскачки (за дребнокапково пръскане); пневматични и аерозолни пръскачки.Основно изискване при пръскането е правилно да се определи дозата от препарата и добре да се регулира количеството на разтвора, което трябва да се изпръсква. Затова регулирането на разпръсквачите за изпръскване на еднакво и точно определено количество задължително се извършва само с вода в самия блок.

При прашенето препаратът се смесва с прахообразен смесител и се получава прахообразна работна смес. За да се постигне по-точно дозиране при прашенето, прахът трябва да бъде сипкав и лесно да изтича. Използват се различни прашалки.

От летателната техника се използват самолети и вертолети. За пръскане към тях се монтира самостоятелна пръскачка, а за прашене - инсталация за прашене, която се използва и за торене с минерални торове. За да не се засегнат съседни посеви, в края на участъка трябва да се оставят защитни ивици, широки около 100 м, но при вятър те не бива да се използват. Много важно е разпръсквачите да могат да се изключват добре при обръщане, за да не се повредят съседните посеви.

Понеже повечето от химичните препарати са отровни , при пръскане или прашене трябва да се спазват всички изисквания за работа с отровни препарати.