Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Акарите нанасят сериозни повреди на овощните култури.


В класацията на животните разредът на акарите (Acarina) включва няколко хиляди вида. Те се срещат навсякъде по земното кълбо. Едни от тях паразитират по животните, а други са вредители на растенията. Към растителноядните акари се отнасят както значително по-едрите, така и микроскопично дребните видове. Първата група обхваща паяжинообразуващите (Tetranychoidea) и плоските (Trichodenoidea) видове, ларвите на които имат три чифта крака, а останалите форми са с четири чифта добре развити подвижни пипала и дихателни отвори. Микроскопичните видове (Eryophidae) имат две двойки крака, плътно прилепнали към хоботчето, пипала и недоразвита трахейна система.

Акарите нанасят сериозни повреди на овощните култури, особено на ябълката, сливата, прасковата и ягодата. В настоящия момент почти е невъзможно отглеждането на ябълковата култура у нас без редовна и системна борба с овощните акари и преди всичко с червения овощен акар, тъй като нанасят значителна вреда.

Акарите са дребни, едва забележими с просто око членестоноги. Напълно развитите женски индивиди стигат обикновено до 1 мм, а мъжките - до 0,5 мм. Цветът на тялото им е различен - зеленикав, светлозеленикав, интензивно зелен, лимоненожълт, тъмнокафяв, светлокафяв, вишненочервен, керемиденочервен, оранжево-червен и т.н. Цветът на тялото в отделните стадии при един и същи вид варира в зависимост от климатичните условия и годишните времена. В повечето случаи тялото при женските видове е правоъгълно овално , а при мъжките - правоъгълно ромбично, със заострена задна част на коремчето. Имат неясно сегментирано тяло, разделено на два основни дяла - главногръд и коремче. Нямат крила, ларвите имат три двойки крака, а останалите стадии, включително и възрастният акар, имат четири двойки крака. Растителноядните акари имат смучещи устни органи. Те се хранят със соковете на растенията.

При нашите условия акарите се развиват много бързо. Отделните видове дават от 5 до 12 поколения годишно. Размножават се, като снасят яйца или чрез живо раждане. Развитието им преминава през следните стадии: яйце, ларва, нимфа, възрастно.

Акарите се хранят, като смучат сок с хоботчето си от листата, леторастите и плодовете на дърветата, които вследствие на това не могат да се хранят нормално и отслабват. Листата променят цвета си, остават недоразвити и при масово нападение изсъхват.

При повечето случаи се нарушава нормалното протичане на асимилационните процеси. Хлорофилът намалява до 50%, а съдържанието на вода в резултат на повишената транспирация - до 15-20%. Присъствието на акарите се забелязва главно по измененията, конто настъпват по нападнатите части.

За да се предотвратят пораженията от акарите върху овощните култури, при установена нужда се провежда химична борба.