Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Птици причиняват значително по-малко вреда на овощните култури в сравнение с насекомите.


Повечето от птиците се хранят с животинска храна (насекоми и др.) и като неприятели на овощните култури причиняват значително по-малко вреда в сравнение с насекомите и акарите. Някои от тях през различните сезони на годината сменят режима на храненето си, като преминават от животинска към растителна храна. Обикновено използват плодовете на овощните култури. Например с наближаване на зреенето на бадемите, а по-рядко и на орехите (с мека черупка), птиците правят с човките си отвори по плодовете и се хранят с ядките им. В такива случаи те нанасят големи загуби на реколтата.

По овощните и ягодоплодните култури у нас вредят следните видове:

Скорци

Скорците живеят по земята и дърветата и се хранят предимно с насекоми (ларви на майския бръмбар, гъсеници, скакалци, листни въшки и др.), които са вредители по овощните култури. Могат да се използват в биологичната борба срещу вредните насекоми чрез прилагането на мероприятия (изкуствени гнезда и др.) за привличането им в овощната градина. Вредата им се състои в това, че по време на зреенето на черешовите, крушовите и кайсиевите плодове те се хранят с тях.

Гарванови

Представени са у нас от враната, свраката черния гарван, сивата врана и др. Тезиптици също нападат плодовете на черешата, кайсията, сливата и други овощни дървета. Преценката за вредата от тях ще бъде реална, като се знае, че те се хранят и с вредните насекоми, особено с тези, които обитават почвата.

Дроздове, врабци и черен кос

Вредят, като се хранят с ягодовите и овощните плодове по време на тяхното зреене. Вредата е по-малка в сравнение с ползата, която допринасят, като изтребват насекомите.

Вредната или полезната дейност на птиците трябва да се преценява с оглед на конкретните условия в даден район, което се постига чрез наблюдение и изследване на стомашното им съдържание. Само в определен сезон от годината някоиптици са вредни и тогава срещу тях се предприемат мерки за борба. За предпазване на плодовата реколта от птиците се използват плашила, уреди, с които се произвежда шум или неприятна за тях мелодия) покриване на дърветата с мрежи и др.

Бозайници

Дивият заек, полските мишки и сляпото куче вредят на овощните растения, разсадниците и младите градини.

Дивият заек почти ежегодно в цялата страна изгризва кората на стъблата и клоните на младите дървета, най-вече в зими с голяма снежна покривка.

В някои овощарски райони полските мишки причиняват повреди по кореновата система на младите овощни дървета. Най-силно се нападат мулчираните овощни дървета , тъй като мулчът е добро скривалище за мишки. Борбата с мишките се води с отровни примамки.