Растителна защита

Растителна защита на земеделските култури.Лозова листозавивачка - разпространена е по поречието на Дунав и по крайбрежието на Черно море.


Лозовата листозавивачка (Sparganothis pilleriana Schiff.) е разпространена в лозови насаждения по поречието на Дунав и по крайбрежието на Черно море, а през отделни години и в други райони на страната.

Предният чифт крила на пеперудата са охренокафяви при мъжките и жълто-кафяви при женските индивиди. На тях се намират по три по-тъмно оцветени ивици, изразени по-ясно при мъжките пеперуди. При размах на крилата пеперудите достигат дължина 22-26 мм. Яйцето е удължено-овално (дълго 1-1,4 и широко 0,7-0,9, мм). Непосредствено след снасянето е жълто-зелено , а по-късно - сиво до зелено-кафяво. Гъсеницата варира по оцветяване. Срещат се зелени, сиво-зелени или жълто-зелени гъсеници с надлъжни по-светли и по-тъмни линии по тръбната страна на тялото. Главата, гръдният щит и гръдните крака са черни с блясък. На дължина достига 25-30 мм. Гъсениците повреждат пъпките, най-младите връхни листа на леторастите, а понякога и ресата, като я оплитат с копринени нишки.

Видът развива едно поколение годишно и зимува като млада, нехранила се гъсеница в копринено пашкулче (ларвна диапауза) под старата напукана кора на лозата, по повърхността на почвата и в растителните остатъци. Обикновено през втората половина на април и началото на май гъсениците напускат местата на зимуване и причиняват описаните повреди. Те се развиват в продължение на 35-45 дни и обикновено през първата половина или средата на юни започват да какавидират по местата на повредата. Пеперудите летят от втората половина на юни до началото на август. Те снасят яйцата си предимно по горната страна на листата на групи от 40-50 до 220, подредени като керемиди и ги покриват с лепкав секрет. Гъсениците се излюпват след 10-15 дни и без да се хранят отиват по местата на зимуване.

Борба с лозовата листозавивачка

Почистването и изгарянето на старата кора на лозата, както и ръчното унищожаване на гъсениците допринасят за силно ограничаване плътността на неприятеля. С лозовата листозавивачка самостоятелна борба, обикновено, не се провежда. При необходимост, може да се пръска с препаратите, които се използват срещу гроздовите молци. Няма регистрирани препарати и ПИВ.

Гъсениците и яйцата на лозовата листозавивачка се унищожават от много видове полезни насекоми, паяци и причинители на болести.