Растителна защита

Болестта се среща предимно при ранното производство на домати, и то през втората половина на вегетацията на растенията. При средно ранното и късно производство на домати почти не се наблюдава. Листното завиване е неинфекциозно заболяване. Независимо, че по растенията не се наблюдават големи изменения, то е опасно заболяване, което често причинява сериозно намаляване на добивите. Как да различим листното завиване? Обикновено през втората половина от вегетацията на растенията започва удебеляване на листните пластинки и извиването им под формата на ладия. При по-силна проява на заболяването листата се завиват нагоре около централната жилка , така че краищата им се допират един до друг. Тази деформация започва обикновено от най-долните листа и стига до средните етажи. Има и случаи, когато обхваща листата на цялото растение. Поради намаления отток на хранителните вещества, образувани при фотосинтезата, в листата се натрупва скорбяла. По тази причина те стават твърди и при натиск се чупят лесно . В резултат на настъпилите патологични изменения , плодовете, намиращи се в по-горните етажи, не наедряват. Следователно от степента на завиването на листата зависи и степента на намаляването на добива.

От какво се получава завиването на листата при доматите?

Все още причината не е точно определена. Смята се, че то се дължи на физиологични смущения , свързани с технологията на отглеждане. Възможни причини са култученето и едностранчивото азотно торене. Други предположения са силното преовлажняване на почвата и обилната слънчева светлина, в резултат на което се образуват излишни количества резервни хранителни вещества, които се натрупват в листата и причиняват тяхното завиване. Всичко това , обаче са само предположения. Като най-правдоподобно е схващането, че листното завиване се появява в резултат на биохимични и физиологични изменения, които настъпват в растенията след колтученето и прекършването на индетерминантните ( колово отглеждани) домати. По-рано прекършените - след I-II съцветие - страдат по-силно от прекършените след IV-V съцветие. Непрекършените растения не проявяват белези на завиване на листата .

Как да се избегне листното завиване по доматите?

В стремежа да получат ранна продукция , производителите прибягват до дълбоко прекършване на растенията (на 2-3 китки). Но към растенията с различна растежна сила трябва да се подхожда различно. Слабите растения могат да се прекършват в този момент, но силните растения, не трябва да се прекършват. Още повече, че от листното завиване най-много страдат силно развитите растения. И така, за да се избегне заболяването листно завиване при доматите, към прекършването на растенията трябва да се подхожда в зависимост от развитието им.