Полезна информация за цветята.Имената на орхидеите.

 

Всички орхидеи могат да се разделят на две големи групи: видове и хибриди. Видовете се срещат естествено в природата и техните имена се състоят от родово име и

видов епитет (например Cattleya mossiae). С изключение на естествено получилите се хибриди, всички останали са създадени от човека и техните имена се състоят от родово име и име на хибрида, най-често давано от създателя му (например Cattleya Circle of Life).

 

Родово име и видов епитет

 

Имената на видовете орхидеи следват традиционната двуименна номенклатура, разработена от Карл Линей през 1700 г. Тази система използва определени правила за изписването на имената. Първата буква на родовото име (Genus, Genera в множествено число) е винаги главна, а видовият епитет се изписва винаги с малки букви (species), като и двете имена са винаги в италик. Например, Cattleya trianae или Paphiopedilum bellatulum.

 

Имената на естествените хибриди

 

В природата понякога се случва различни видове да се кръстосат и да дадат поколение. Тогава говорим за естествени хибриди. Имената на такива хибриди имат знака ‘x’ между родовото име и видовия епитет (например Cattleya x hardyana). Знакът ‘x’ не е в италик, докато цялото име на растението е италик. Cattleya x hardyana е естествен хибрид на Cattleya dowiana var. aurea и Cattleya warscewiczii, открит в Колумбия. Важно е да се отбележи, че това име е валидно само за растенията с хибриден характер, събрани от дивата природа.

Друг начин за изписване имената на естествените хибриди е Cattleya (dowiana var. aurea x warscewiczii). Dendrobium x superbiens е друг естествен хибрид на два вида (Dendrobium bigibbum x Dendrobium discolor). Той е открит в Австралия и е описан през 1876 г. от немския орхидеолог Хайнрих Райхенбах.

 

Име на автора

 

В някои случаи е прието (а в научните статии е задължително!) след родовото име и видовия епитет да се записва и името на автора, който е описал растението. Например, записът Phalaenopsis venosa Shim & Fowlie означава, че Phyau Soon Shim и Jack Fowlie са двамата ботаници, описали този вид.

Изписването на авторовото име позволява да се избегне объркването, когато едно и също име се използва за две различни растения. Например, Cattleya crispa Lindl. е името, възприето за този вид от югоизточна Бразилия, докато Cattleya crispa Beer е синоним на Laelia marginata L.O. Williams от северна Бразилия. И така стигаме до следващия въпрос… какво е синоним?

 

Синоними

 

Понякога дадена орхидея може да получи повече от едно име, което се случва най-често когато ботаниците описват и „кръщават“ вид или род, които вече са били описан от някой друг преди това. В този случай обикновено се възприема по-рано публикуваното име.

Показателен пример в това отношение са родовете Lycaste, Ida, и Sudamerlycaste. Род Lycaste е описан за първи път от John Lindley през 1843 г. и включва множество видове, разпространени от Мексико до Южна Америка. През 2003 г. Ann Ryan и Henry Oakley отделят видовете с южноамериканско разпространение и кремави, зелени и жълто-кафеви цветове в нов род Ida. Това име се възприема и се използва много години. Но в последствие се оказва, че Morales Archila описва същата група видове и ги отделя в род Sudamerlycaste няколко седмици по-рано. Така името Ida става синоним на род Sudamerlycaste.

Понеже наименованието Ida е придобило популярност , то продължава да се среща по табелките с имената на орхидеите на различни изложения или в ценовите списъци на търговците, но съгласно Световния списък на растителните семейства (World Checklist of Selected Plant Families) правилното име на рода е Sudamerlycaste.

 

Имената на хибридите

 

Хибридизацията при орхидеите съществува повече от 150 години като първия създаден от човека хибрид е Calanthe Dominyii, регистриран през 1856 г. Това е първичен хибрид, получен от кръстосването на видовете Calanthe triplicata и Calanthe sylvatica, и наречен по името на създателя си John Dominy. Важно е да знаем, че за всички създадени от човека хибриди, родовото име се пише в италик, докато името на хибрида не е в италик и всяка дума започва с главна буква, дори и да не е фамилията на създателя. Например, Paphiopedilum Small World.

Хибридите, създадени от кръстосването на два вида, се наричат първични, а такива, създадени от кръстосване на два хибрида или на хибрид и вид, комплексни. Например, Dendrobium Red Emperor е комплексен хибрид от два хибрида: Dendrobium Benikujyaku и Dendrobium New Comet. Прието е след името на хибрида в скоби да се изписват имената на родителите: Phragmipedium Eric Young (besseae x longifolium). Такъв хибрид се нарича още grex.

Съществуват повече от 150 000 имена на хибриди. За всички тях отговаря Кралското ботаническо дружество (Royal Horticultural Society) във Великобритания. Дружеството поддържа база-данни с имената на хибридите, техните родители, създателя, дата на регистриране и друга уместна информация.

 

Подвид, вариетет, култивар

 

Когато дадено растение обитава обширна територия или се среща в географски изолирани места, често се появяват ясно различими раси, наричани подвидове (съкращението е subsp.), които все още са твърде близки, за да подлежат на отделяне в нов вид, но и се отличават достатъчно една от друга. По-често се наблюдават малки вариации вътре във вида, например в окраската на цвета, размера, овласиняването, които не са достатъчни за обособяване на подвид. Те се наричат вариетет (съкращението е var. или v.). Например, Cattleya lobata var. alba е просто бялоцъфтящ вариант на вид, чийто цветове обикновено са лилави. Важно е да се разбере, че вариететът се различава малко, слабо, несъществено от „типичните“ представители на вида. Така, както червенокосите хора се различават от другите само по цвета на косата си, а във всяко друго отношение са абсолютно идентични.

Терминът „вариетет“ се използва за означаване на естествени или „диви“ вариации, докато селектираните от човека, получават името „култивар“.

Култиварите (при орхидеите се използва и терминът „клон“) водят началото си от отделни растения (независимо видове или хибриди), които се отличават с особени качества. Името на култивара се пише след името на „типичното“ растение с главна буква, не е италик и се огражда с единични кавички: Bulbophyllum sumatrum ‘Rainbow’, Dendrobium Red Emperor ‘Prince’. Подвидове и вариетети също могат да имат култивари: Phragmipedium besseae var. dalessandroi ‘Orange Nugget’. Важни в случая са единичните кавички и когато видите Phragmipedium ‘Orange Nugget’ в каталога на някоя оранжерия, то това е съкращение на името на конкретния клон и растението ще изглежда като всички други ‘Orange Nugget’, освен ако не са объркали етикетите.

Обикновено култиварът/клонът получава собствено име, когато е заслужил награда от Американското орхидно общество (American Orchid Society) или друга институция. Присъдената награда се записва след името на култивара: Bulbophyllum sumatrum ‘Rainbow’ FCC/AOS. Ако даден хибрид е особено сполучлив, то той обикновено има повече култивари.

 

Търговско наименование

 

Нарастващата популярност на орхидеите и улесненията при масовото им производство са причина много производителите да поддържат и предлагат добра селекция Cattleya, Phalaenopsis, Paphiopedilum, Dendrobium, и Oncidium.

Най-често тези растения се предлагат без етикети, но понякога се появяват и такива с търговско наименование. То е уникално за компанията и не е официалното име на хибрида, с което е регистриран. Например Phalaenopsis MINI DEER. Правилният начин за изписване на търговско наименование е родовото име с главна буква и в италик, а търговското само с главни букви и без кавички. Първата буква на всяка дума в търговското наименование трябва да е малко по-голяма от останалите главни букви в него.

 

Наградите в имената

 

Американското орхидно общество (AOS) присъжда награди на орхидеи и изложители, и тези награди би трябвало да се включват в името на растението. Например Cymbidium Minipure ‘Garden of Eden’ CMA/AOS.

Ако растението е наградено от повече от една организация, то наградите се записват по азбучен ред на организациите. Например, ако растение е наградено от Американското орхидно общество (AOS) и от Кралското ботаническо дружество (RHS), първо се записва наградата на AOS.

 

Системата от награди на AOS е следната:

 

First Class Certificate (FCC/AOS) – най-високата награда за качество, която се присъжда на растение, събрало 90 и повече точки от 100 възможни.

Award of Merit (AM/AOS) – присъжда се на вид или хибрид, получил 80 до 89 точки включително.

Highly Commended Certificate (HCC/AOS) – присъжда се на вид или хибрид, получил 75 до 79 точки включително.

 

Award of Distinction (AD/AOS) – присъжда се на хибрид (и неговия създател) за представянето на интересна нова тенденция в хибридизирането. Тази награда и следващата се дават за хибрид и по-рядко за клон.

Award of Quality (AQ/AOS) – присъжда се на хибрид (и неговия създател), който показва съществено подобрение на качествата в сравнение с родителите си.

Certificate of Botanical Recognition (CBR/AOS) – връчва се на култивар на ново или интересно растение, така че да бъде документиран, фотографиран и публикуван. Това е не толкова признание за качество, колкото за нещо ново и различно.

Certificate of Horticultural Merit (CHM/AOS) – връчва се на култивар на вид или естествен хибрид, който показва характеристики, считани за ценни в градинарството (обилен цъфтеж, форма, жизненост).

Judges' Commendation (JC/AOS) – поощрителна награда, с която съдиите казват „Смятаме, че тук има нещо интересно, но сега се върни вкъщи, отгледай го и след това го донеси отново за решение“.

 

По-горе изброените награди се присъждат на растение, докато следващите две се дават на градинаря, отгледал растението, като признание за неговото майсторство. Наградите се присъждат в съответствие с точкова система, която отчита броя и размера на цветовете, листата, цялостния изглед и представяне на растението. Когато си купувате растение с CCE или ССМ награди, това не ви гарантира, че вашите резултати в отглеждането на растението ще са подобни.

Certificate of Cultural Excellence (CCE/AOS) – присъжда се на изложител, представил обилно цъфтящо растение в изключително добро състояние, получило 90 до100 точки. Тази награда е рядка чест, връчвана за най-високи постижения в отглеждането на орхидеи.

Certificate of Cultural Merit (CCM/AOS) – присъжда се на изложител, чието растение е получила 80-89 точки от 100 възможни.


Още за цветята:
Източник: flowersnet.info