мащерка-thymus-vulgaris.html" itemprop="url"> Мащерка (Thymus vulgaris)

Семейство Labiatae

Thymus vulgaris',,,0,0);" >Мащерка - <strong class=Thymus vulgaris" align="left" title="Мащерка - Thymus vulgaris" style="margin: 5px; border-color: #000000; float: left;" />Дребни, тревисти храстчета. Билкарите отличават стръковете на Vulgaris от тези на Serpylli по това, че цветовете на първите са разпръснати по цялото стъбло, а на вторите са събрани горе на самия връх, като клас. Съществуват много близкосродни видове и форми на мащерката. Известна още като бабина душица , , бяла мащерка, овчарски босилек и др., мащерката е многогодишно растение, което расте на туфи и предпочита каменисти почви.

Мащерката (Thymus) е род от около 350 вида ароматни многогодишни тревисти растения и малки храсти, високи до 40 см, от семейство Устноцветни, растящо в Европа, Северна Америка и Азия. Няколко от видовете имат по няколко хемотипа. Стъблата са тънки, листата са вечнозелени и, в повечето видове са подредени в срещуположни двойки, на форма са овални, ненарязани и малки, между 4 и 20 мм на дължина. Цветовете са в гъсти терминални съцветия с неравни чашки с триделна горна устна и цепната долна устна. Венчето е тубуларно, дълго 4-10 мм, бяло, розово или виолетово.

Видове: Обикновената мащерка (T. vulgaris) е широко използвана зелена подправка. Тя идва от Средиземноморието и е най-подходяща за добре отводнени почви и обича да расте на слънце.


Източник: ЕНЦИКЛОПЕДИЯ ЦВЕТЯ