Растенията от Циртомиум (Cyrtomium falcatum) се срещат както в Южна Африка, така и в Индия и Хавайските острови. Там обитават области, където температурата рядко надвишава 18ºС.

В продължение на годините оформят стъбла, които са зелени, люспести. Достигат до 60 см височина. Листата са с целокрайни дялчета и заострени връхчета. Те са месести, тъмнозелени, с гланцов блясък. Достигат 50 см дължина. Много атрактивна е разновидността C. f. rochfrdianum. Листата са леко вълнообразно нагънати, с остри зъбчета по периферията. Те са тъмнозелени, блестящи от лъскавина.

Място:

Светло до полусенчесто, при всички случаи защитено от пряка слънчева светлина и сравнително хладно.

Температура:

Идеалната температура е около 15°С. Важно е да осигурявате достатъчно чист въздух. През летните месеци можете да изнесете папратта на балкона или терасата. През зимния период на покой подходящата температура е между 7 и 10°С. Можете да поставите растението на стълбището, в коридора или зимната градина.

Поливане:

През цялата година се полива редовно с мека вода. Кореновата туфа трябва да бъде винаги малко влажна. Внимавайте да не се задържа вода, която предизвиква загниване на корена. През летните месеци поливайте по-често и пръскайте с неваровита вода.

Торене:

От март до октомври се тори всяка седмица, през зимните месеци торенето спира.

Пресаждане:

Пресажда се при необходимост в хумусна пръст, към която се прибавя малко шина.

Размножаване:

Разсаждането чрез спори е трудно. Най-добре е да се разделят старите туфи. Подходящ период за това е пролетта. За целта се използва тежка, богата на хранителни вещества почвена смес. В нея трябва да се включат равни части глинена почва , добре разложен оборски тор и листовка. За любителя-градинар е възможно само разделянето на по-старите растения.

Болести и вредители:

При висока температура и сух въздух през лятото растенията се нападат от щитоносни въшки.

Съвет:

Този вид папрат има високи изисквания по отношение на влагата и температурата.


Източник: cvetq.info