Повечето видове стайни палми не понасят пресъхналата или мно­го напоената почва - т.е. земята в саксиите трябва да бъде постоян­но леко влажна.

Ако имате такива растения вкъ­щи, трябва да се погрижите и въздухът да е влажен , иначе кра­ищата на листата на палмите ще започнат да съхнат.

Забележите ли, че това вече е станало, внима­телно изрежете изсъхналото крайче, без да за­сягате зелената част на листа - та­ка той ще престане да съхне.

Церутегия вуда – идеална за начинаещи.

Растението церопегия вуда (Ceropegia woodii) е много подхо­дящо за начинаещи любители цве­тари.

То ще ви прости грешките при отглеждането му, та дори ако не­редовно го поливате.

А през есента това привлека­телно декоративно растение ще радва очите ви с прелестните си цветчета.

Гузманията обича мека вода

Когато гузманията прецъфтява, налага се да изтръскате водата от листните й фунийки.

В периода на покой почвата на това стайно растение трябва да бъде леко влажна.

Добре е да го поливате само с мека, неваровита вода - например цъждовна или бистра (може и ми­нерална).


Източник: Домашен журнал