Сем. Смрадликови — Anacardiaceae Смрадлика-Тетра (Cotinus)Смрадликата или позната още като Тетра (Cotinus) е дърво високо до 12 метра или храст, висок до 5 метра, близък до рода Шмак (Rhus). Най-известни са видовете:

- Cotinus coggygria, който се среща в Европа и Северна Азия;

- Cotinus obovatus, който расте в Северна Америка.

Листата на смрадликата са дълги 3—8 см, яйцевидни или широко яйцевидни до закръглени, с дълги дръжки, отдолу синкавозелени, отгоре тъмнозелени. Цветовете са зеленикави, двуполови, събрани в съцветие метлица. Чашката и венчето са пет-листни. Тичинките са 5 , , разположени между венчелистчетата. След прецъфтяване цветните дръжки се удължават и се покриват с дълги разперени розови, червено-виолетови или зеленикави власинки. Плодът е сух, едносеменен. Цъфти май—юни.

Източник:http://cvetya.com