Azalea indica ( Rhododendron )Родината на азалията (Рододендрон) е Китай. Рододендронът цъфти през зимния период и през май. Разм­ножава се лесно, а и не се изиск­ват особено голе­ми грижи при от­глеждането му.

Най-добре е да се засажда в ниски и широки саксии и на всеки 2-3 го­дини да се пресажда. Не обича рязката смяна на температурата, но издържа на по-хладно място - до 15 градуса.

Дръжте рододендрона на светло

Най-доброто разполо­жение за него е прозо­реца с източно или за­падно изложение. Ако сте го изнесли на откри­то, през първите по-хладни дни приберете саксията в хладно, но светло помещение. По време на цъфтежа идеалното място за родо­дендрона е светлото, но без директна слънчева светлина. Най-добрата температура за доброто развитие на рододенд­рона е 18-20 градуса. Можете да допуснете захлаждане, но не по-ниско от 15 градуса.

Най-добре е да поли­вате растението с прес­тояла питейна вода. Така ще отделите част от хло­ра и варта, съдържащи се в нея. Напоявайте цветето през ден-два, но го оросявайте всеки ден.

Най-подходящата поч­ва за това цвете е смес от равни части торф и почва, подходяща за иг­лолистни дървета. За да осигурите по-голяма и постоянна влажност, сложете саксията в по-голяма и запълнете празното пространство с глинеста почва. Тя ще задържа необходимата влага.

Пензирайте растения­та, за да образуват повече цветове. За целта се премахват връхните им пъпки.

Кога има проблеми?

Недостатъчното полива­не и ниската влажност на въздуха може да до­веде до бързо окапване или сбръчкване на лис­тата.

Сухият топъл въздух, силните слънчеви лъчи и липсата на необходи­мото количество вода често довеждат до пре­калено кратък цъфтеж на рододендрона. За целта сложете цветето по-далече от преките слънчеви лъчи или отоп­лителните уреди и учес-тете пръскането на лис­тата.

Източник:http://www.domashenjurnal.bg
, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));