Акарите по цветята обичат сух въздух и топли помещения. Паяжинообразуващите акари са чести нежелани гости по цветята в стаята, особено ако в помещението е топло и въздухът е сух.

Борбата с тях е трудна, тъй като те бързо стават устойчиви на препаратите , с които се третират.Когато има подходящи условия, намножаването на този неприятел става бързо, а това изтощава растенията и влошава декоративните им качества.

Препаратите, които са подходящи за третиране са следните: Санмайт 10 СК 14мл на 10 литра вода; Зуум 11 СК – 2,5-5,0 мл за 10 литра вода и др. Много важно е първите две третирания да се проведат през интервал от 5-7 дни с два различни препарата. Третирането трябва да бъде прецизно, като се стараете да напръскате всички части на растението без да го обливате. При третиране спазвайте санитарно-хигиенните условия за работа с растително-защитни препарати, като изнесете растенията временно в подходящи помещения без достъп на деца.

Профилактично по-трудоемко мероприятие е почистване долната повърхност на листата на нападнатите растения с влажна мека кърпа, като по този начин се премахват механично яйцата на акарите.Също така при сух в помещенията въздух оросявайте често листата на растенията.