Мероприятия в цветната градина.Розите обичат слънце, въздух и топлина и слабо кисели почви.

 

Преди да засадим рози трябва да знаем техните изисквания. За да се разваме на обилен, качествен и продължителен цъфтеж трябва да се съобразим

с някои правила: мястото за засаждане, подходящо торене и подхранване, редовно поливане, окопаване и разрохкване на почвата,

навременна борба с болести и вредители.

Розите обичат светлина, топлина и въздух. Затова избора на мястото им в градината е много важно.То трябва да е много слънчево и светло. Розите растящи на слънце , бързо формират храст и дават много и качествени цветове. В сянка те растат бавно, образуват дълги и тънки леторасти, слабо цъфтят и се нападат повече от болести и неприятели.
За розите подхождат места защитени от ветрове, но в същото време мястото да е проветриво - да има движение на въздуха.

За отглеждането на розите най-подходящи са леките песъчливо-глинести почви, богати на хумус и лесно пропускащи въздуха и водата.
Розите растат добре и на черноземни почви.
Тежките глинести почви, трябва да се олекотят с пясък, оборски тор, компост и торф.

Голямо значиние за розите има киселинността на почвата.Предпочитаната от тях почва е слабо кисела (рН 6,0-6,5). За повишаване на киселинността в почвата се добавят торф и оборски тор, а за понижаване се внася дървесна пепел и вар.