Мероприятия в цветната градина.Оформянето на розовият храст зависи от неговия вид.

При

най-разпространените храстовидни форми (чайно-хибридните) рози има три вида резитба: къса, средна и силна.
- Късата резитба се нарича още силна, защото се премахва най-голяма част от миналогодишните леторасти. От тях се оставят 2-3 пъпки , които естествено образуват по-малко, но по-здрави стъбла по които ще има и по-едри единични цветове.
- Средната резитба - оставят се по 4-6 пъпки. Тя е подходяща за по-силни растения.
- Слабата резитба е на 8-12 пъпки, при която израстват повече, но по-слаби леторасти. Подходяща е за дребноцветните и цъфтящи букетно хибриди рози.

Катерливите рози се подрязват всяка пролет, като на страничните им клонки се оставят по 4 – 5 пъпки.
Независимо какъв вид резитба се прави, първо се премахват всички болни, сухи, измръзнали или счупени леторасти. Отрезът при резитбата трябва да е гладък, с възможно най-малка повърхност и в посока обратна на пъпката под него.