Мероприятия в цветната градина.Как да се отървете от къртиците.

Има много начини за

пропъждане на къртицата. Всички те са на основата на острия слух и силното й чувствително обоняние (празни бутилки, кречетала, ултразвукови устройства). Разбира се, че тези методи ще пропъдят младите къртици, търсещи си място за заселване, но всички сме виждали къртичини непосредствино до щумна градска или селска улица. Е, тогава въпросните кречетала, метални капачки от буркани на прът, съвсем не изглеждат на място в градината. Ефект може да има, ако плашещите устройства действат целогодишно, включително и през зимата. Това се отнася и за ултразвуковите отблъскващи устройства, каквито вече се продават. Къртиците не спят през зимата – затова е нужно отблъскващите устройства да работят целогодишно.Те трябва да се поставят не в къртичината, а в плътна почва, тъй като там звукът се разпространява по-добре.

Ако в ходовете поставите листа от ароматни растения, къртиците просто няма да ползват вече този ход. Но пък за сметка на това ще си изровят нов ход, там където най-малка очаквате.

Ефективна е борбата с капани. Използването на капани за къртици в градината, в тревните площи е ефективно, защото там живеят само по няколко къртици.

Капаните за борба с къртиците ограничават численоста им. Те са най-ефективни напролет и есен и то след дъжд. Къртиците обичат да копаят в рохкава почва, също и в пясък - това са местата, където може да се постави капана.

Домашен капан - това е един от най-ефективните капани за къртици. По средата на действащ тунел, на по-ниска от неговата дълбочина се изкопава дупка в която се поставя тенжера или друг такъв съд с вместимост 3-4 литра. Може да има водав съда, а може и да няма. Ямата се закрива внимателно за да няма приток на светлина. Попадайки в съда-капан къртицата не може да излезе оттам.