Мероприятия в цветната градина.Време ли е да извадите грудките на гергината?.

В условията на нашия климат

гергините не са зимоустойчиви. Температури под 0°С повреждат надземните части, затова те се отглеждат предимно като многогодишни с прибиране на кореновите грудки през есента и по-рядко като едногодишни видове.

През октомври, когато настъпи по-продължително застудяване и постепенно спадане на температурите , трябва да се пристъпи към изваждане на грудките.

Отрежете стъблата на височина от около 10 см от земята, а след това, копайте на разстояние от центъра на стъблото 20-30 см, за да извадите грудките без да ги нараните. Почистете ги от почва, изплакнете с вода, дезинфекцирайте с калиев перманганат и ги оставете. Местата на среза се посипват с прах от дървени въглища или вар. Грудките се поставят 15-20 дни в прохладно и влажно помещение, за да вкоравее кожицата им. След това се съхраняват при температура 2-6°C. В кутия се постила плътна хартия, посипва се 3 см почва или пясък и се редят грудките. Пространствата между тях се запълват с пръст. Върху тях се редят останалите грудки с тънък слой пясък помежду им. Това е най-лесният и удобен начини за съхраняване на кореновите грудки на гергината.