Полезна информация за цветята.Монахосорум.

Род Монахосорум (Monachosorum), представляващ монотипното подсемейство Monachosoroideae, се състои от 5 вида, обитаващи Азия – от Нова Гвинея до Индия и Япония. Това са наземни папрати с

възходящи къси коренища , , носещи перести (от едноперести до четириперести) листа. Сорусите са на долната повърхност на листата и са разположени около жилките. Ложето на соруса е едва приповдигнато, покривалце липсва. Някои птеридолози считат, че късите люспести коренища и дорсалните соруси на монахосорума са свидетелство за неговото родство с друга линия на развитие – със семейство Асплениеви.

Monachosorum flagellare

Монахосорум (Monachosorum)

Монахосорум (Monachosorum)

Монахосорум (Monachosorum)


Още за цветята:
Източник: flowersnet.info