Полезна информация за цветята.Как да поддържаме сортове петуния.

Как да поддържаме сортове петуния

Получените от тях семена дават разнообразни на външен вид растения така че при тях не може да разчитаме на семенното размножаване. При кичестите сортове, както и при повечето съвременни хибриди е характерна пълната липса на семена.

Всичко това налага, когато желаем да размножим определен сорт да го правим по вегетативен път, чрез вкореняване на резници. Резниците образуват бързо корени, ако се вкореняват на място с висока въздушна влажност и филтрирана, но обилна светлина. Вегетативното размножаване при петунията е лесно , , но обикновено сортовете бързо деградират и първоначалният сорт се променя, за което се налагат някои особени грижи:

Изберете растенията, които ще използвате като източник на материал за размножаване внимателно. Огледайте за симптоми на вирусни заболявания (хлорози, мозаечни напетнявания, закържа-вяване, потиснат цъфтеж, загниване на връхчетата и др.), изберете незасегнати или най-слабо засегнатите от неприятели растения.

Растението, от което ще вземате резници, трябва да бъде прибрано в светло затворено помещение, за да бъде изолирано от неприятели и да се намали възможността от заразяване с различни патогени.

Проведете активна борба с неприятелите, особено бързо размножаващите се като белокрилки, листни въшки и трипсове.

Направете поне две третирания с антибиотици през 10 дена. За тази цел използвайте комбинация от тетрациклин и амоксицилин или нолицин, като в 1 литър вода разтворите по 0.1 г (100 мг) от активното вещество. Третирайте неколкократно и с широкоспектърен фунгицид като Куадрис 25 СК.

След като всички видими проблеми по майчиното растение са отстранени и предпазните третирания с антибиотици и фунгициди са извършени, можете да вземете резници, които да заложите за вкореняване.

След това ...

По същия начин както майчините растения, нововкоренените растения също се третират с антибиотици и широкоспектърни фунгициди поне 2 пъти.

Независимо от взетите мерки постепенно с всяко преразмножаване сортовете преминават от каскадни към полукаскадни и от полукаскадни към компактни. Също е установено, че многократното вегетативно размножаване ускорява цъфтежа и допринася за това той да е много по-обилен. Тези ефекти се дължат на физиологичното остаряване на растенията. Те могат да бъдат ограничени отчасти чрез реювенилизация на майчините растения (силно изрязване и вземане на резници от свежия нов прираст).


Още за цветята:
Източник: Български фермер