Полезна информация за цветята.Как да оформите езерото в градината.

Как да оформите <strong class=езерото в градината" id="pic" class="bss">

Всички растения, с които може да се оформи водоема, се делят на потопени, растения с плаващи листа, блатни и растения за бреговата зона. За брега са подходящи блатен тъжник (Filipendula), ленивче (Lysimachia), блатия ((Lythrum), росица (Parnassia), великденче (Veronica) и др. Най-добре е те да се пресаждат като повечето многогодишници, а в края на април-началото на май и през август-септември. През юни можете да засадите и блатните и водните растения.

Във водоемите, в които има риба, плаващите растения са особено важни. Те обогатяват водата с кислород, задържат развитието на едноклетъчните и водораслите, дават пристанище и храна на много живи организми, които обитават водата.

Към тях се отнасят дренчето (Callitriche) , канадската водна чума (Elodea canadensis), перест хилядолистник (Myriophyllum verticillatum) и много други. Те могат да заемат мястото си в изкуственото езеро много лесно. Достатъчно е само да вземете малко клонче от реката или езерото, да го завържете за камък и да го хвърлите в езерото си. Растенията бързо ще пуснат корени и ще започнат да се разрастват.


Още за цветята:
Източник: Български фермер