Зеленчукопроизводство - отглеждане на зеленчуци.

Испанците все повече избират висококачествени органични продукти
Такъв е изводът от едно скорошно проучване, публикувано от Министерството на земеделието и храните. Цифрите от доклада показват, че почти една трета от населението на Испания предпочитат да купуват продукти, които не са вредни за организма и околната среда.
Преди всичко, става въпрос за пресни плодове и зеленчуци. Те най-вече се купуват от семейства с деца и възрастни хора. Може би за тази категория население ключов момент при избора на продукти се явява относително ниската цена на плодове и зеленчуци в сравнение с други храни.
Публикуваното изследване съобщава и за навиците за купуване на испанците. Така , най-често мястото за извършване на покупки са хранителните супермаркети. Този факт е отдавна известен, но в последните години се наблюдава тенденция за покупки директно от земеделските производители. Ето защо, статистическите доклади отчитат рекордно увеличение на броя на магазините, които са с доставчици ферми с органична храна.
Министерство на земеделието, храните и околната среда също така съобщи, че в сравнение с предишни години, когато потреблението на такива продукти е в северо-източната част на страната, тази година навикът да купуват биологични храни е по-равномерно разпределен из цялата територия на Испания.