Зеленчукопроизводство - отглеждане на зеленчуци.

В стоки, внасяни в ЕС от Норвегия и Исландия, нивото на химикали се оказва пет пъти по-високо, отколкото в продуктите, произведени в Европа
По данни на ежегодния отчет на Европейската агенция за безопасност на храните (EFSA), повече от 97% от изследваните проби от храни, съдържащи остатъци от пестициди са в рамките на установените норми. При 54% от пробите не е установено наличие химикали.
Програма за мониторинг на остатъци от пестициди в хранителните продукти се отнася за всички европейски страни. Освен това, всяка от 29-те държави, разполага със собствена програма за контрол на остатъци от пестициди в храните. В рамките на двете програми са анализирани 78 390 проби от повече от 750 хранителни продукти за наличие на остатъци от пестициди за повече от 800 вида пестициди.
По данни на националните програми, в 97 ,1% от изследваните проби се съдържат остатъци от пестициди в рамките на установените норми на ЕС. При стоките, внасяни в ЕС от трети страни, както и от Норвегия и Исландия, нивото на химикалите е пет пъти по-висока, отколкото в продуктите произведени в Европа.
Съгласно резултатите от програмата за мониторинг, координирана от ЕС, на европейските стандарти съответстват 99,1% от изследваните проби, а 60% от пробите не съдържа пестициди изобщо. Установено е, че най-високото ниво на пестициди са установени в броколи (2,8%), карфиол (2,1%), десертно грозде (1,8%), сладък пипер (1,4%) и патладжан (1%).