Зеленчукопроизводство - отглеждане на зеленчуци.

Гроздан Василев от Берковица
Тази пролет планирам да засадя 2 декара с картофи. Моля да ми кажете, колко посадъчен материал ми е необходим за тази площ?
Отговор: Количеството на посадъчния материал зависи от едрината му – колкото са по-едри картофите, толкова по-голямо количество отива за засаждането на един декар. Казано с цифри, това е от 150 до 300 кг за един декар. Най-добрият посадъчен материал е, когато клубените са с размери 2,5-3/2,5-3 см и тежат от 60 до 80 грама.

, 'facebook-jssdk'));