Отглеждане на зеленчуци.Ранно производство на домати в пластмасови оранжерии.

Ранно производство на домати в пластмасови оранжерии

 

 

Отглеждането на ранни домати в неотопляеми оранжерии, покрити с полиетиленово фолио е основно производствено направление, което все повече се разширява и измества ранното полско производство. Най-важната причина за това е възможността за получаване на първите узрели плодове към края на м. май, т.е. с около 15-20 дни по-рано в сравнение с полското производство, което означава реализация на по-високи изкупни цени. Това в съчетание със значително по-високите добиви и освобождаването на оранжерийната площ към средата на месец юли за отглеждане на втори уплътняващи култури е солидна предпоставка за получаване на по-голям чист доход от единица производствена площ.

 

Успешното организиране на ранно или както го наричат в някои райони на страната супер-ранно производство на домати в пластмасови оранжерии изисква строго съобразяване с основните технологични моменти, т.е. спазване на висока технологична дисциплина.

 

Изборът на подходящ сорт с подчертана стопанска раннозрялост и висок биологичен потенциал е от съществено значение за получаване на добри икономически резултати. От българските сортове могат да се използват Балкан. Дорина и Жар, които са полудетерминантни, както и високо растящият Рила. Много добри и по-високодобивни са високорастящите холандски сортове Беле и Монро, както и най-новите Амарал и Буран, чиито плодове са много едри – 200-240 грама. За засаждане трябва да се използва 55-60 дневен разсад, пикиран в пластмасови саксийки или торфени кубчета. Като се има предвид, че оптималните срокове за засаждане в неотопляеми оранжерии с едноспойно покритие са за Южна България и по-топлите райони на страната е между 25 март и 5 април, а за Северна България – със 7-10 дни по-късно, то засяването на семената за производство на гъстия разсад – трябва да се извърши 65-70 дни преди засаждането, при сеитбена норма 3 г/мг. Отглеждането на гъстия и пикирания разсад се извършва оранжерии с гарантирано отопление.

 

Подготовката на пикирания разсад за засаждане включва профилактично третиране срещу икономически важни болести и неприятели, което се извършва 1-2 дни преди засаждането му на постоянно място. Срещу картофената мана се пръска с Купроцин супер – 0,3% или с Дитан -0,2%. За предпазване от смучещи неприятели (белокрилка, трипс и листни въшки) разсадните растения се третират с препарата Видейт. При течната му форма се приготвя 0,4% разтвор и всяка саксийка се полива с 25 мл. Когато се из-ползва гранулиран Видейт, за саксийка се осигуряват 0,5 г, като след разпръскването му се полива с вода. За да не се депресира развитието на растенията и да се избегне образуването на пригори по периферията на младите листа е необходимо поддържане на висока влажност в саксийките греди и след засаждането.

 

Независимо от това, дали отглеждането на ранните домати ще става в сезонни оранжерии или в оранжерии за целогодишно използване, подготовката им трябва да започне още през есента. Внасят се задължително 6-8 тона на декар разложен оборски тор, 40-50 кг двоен или троен суперфосфат и 20-30 кг калиев сулфат , след което площта се изорава на дълбочина 30 см. При оранжериите за целогодишно използване, покрити с армирано фолио, в които през есенно-зимния сезон се отглеждат уплътняващи студоустойчиви култури (салати, спанак, репички и др.) е актуален и технологичният вариант, при който от калиевите и фосфорните торове се внасят през есента, а останалото количество – през пролетта след прибирането на уплътняващата култура. Подготовката приключва с профилиране на почвената повърхност, при което се оформят високи равни лехи или бразди по дължина на оранжерията. Възможно е и засаждане на равна повърхност и последващо оформяне на лехите или браздите с първите почвообработки.

 

Засаждането на домати може да започне, когато почвената температура в оранжерията, на дълбочина 10 см се повиши трайно над 10°С и метеоролозите не прогнозират понижение на външните температури под -3, -4°С. Когато се разполага с оранжерии покрити с 2 пласта фо-лио и с такива, снабдени с отопление, засаждането може да започне още през първата половина на март, т.е. с 15-20 дни по-рано. При отглеждане на браздова повърхност разстоянието на засаждане между редовете е 80-85 см, а в реда растенията са през 30 см. На висока равна леха доматите се засаждат в двуредова лента по схема 90+50×30 см. Непосредствено преди засаждането разсадът се полива обилно. Засажда се в предварително направени копки или в браздите на дълбочина 4-5 см над кореновата шийка. При по-студено време и по-влажна почва засадените растения се поливат ръчно в плитки браздички около стъблото с по 1.5-2 л вода, а при топло време и по-суха почва поливането може да стане и по браздите с течаща вода. Разхвърлят се примамки срещу поповото прасе по 2-3 кг/дка като се заравят плитко на 1 -2 см.

 

Грижите за засадените растения започват с подхранване с амониева селитра (20-25 г/мг) и плитко окопаване със загърляне, което трябва да стане от 4-6 дни след засаждането и най-често съвпада с началото на цъфтеж. Следващите подхранвания с азотен тор (1-3) се провеждат през интервал от 10-15 дни При по-плодородни и влагоемни почви подхранванията могат да бъ-дат и по-малко.

 

През април се полива по-умерено с по-малка поливна норма (10-15 л/м2), за да се избегне преовлажняване на почвата и понижаване на почвената температура. През същия период проветряването на оранжериите трябва да ста-ва така, че при слънчево време дневните температури да бъдат около 26-28°С и с 3-4°С по-ниски при облачно време. Сериозно внимание трябва да се обърне на температурните амплитуди. Желателно е те да не бъдат по-големи от 7°С.

 

С увеличаване на слънчевата радиация и на температурата през месец май, когато растени-ята започват масово да плододават, поливната норма се увеличава на 20-30 л/мг. а през третата десетдневка на месеца, когато узряват първите плодове, достига 30-40 л/мг Полива се поч-ти всяка седмица, а на по-леки почви – през 5-6 дни. Този ритъм на поливане продължава през целия беритбен период.

 

При наличие на инсталация за капково напояване се полива по-често с по-малки количества, осигуряващи поддържането на оптимална почвена влажност в границите на 80-85% от ППВ. Много високи добиви се получават, когато почвата в междуредията се мулчира с млечно бяло или зелено фолио, което се поставя върху крилата за капково напояване, след тяхното монтиране. В резултат на осигуряването на по-равномерна влажност и по-благоприятна почвена температура значително се повишават раннозрелостта и общият добив. Подтиска се развитието на плевелната растителност и се прави икономия на поливна вода и труд за окопаване.

 

За повишаване продуктивността на растенията могат да се използват и препоръчаните за листно подхранване сложни торове, като Хортигроу, Мастьрбленд или Кристалон. Работният разтвор трябва да бъде с концентрация 0.2%, а пръскането на растенията се извършва в облачно време или надвечер с най-малко 60-70 л вода на декар. На по-леки, с ниско съдържание на органично вещество почви, много висок ефект дава неколкократното подхранване с размит в поливната вода оборски тор -1000-1200 кг/декар.

 

За прикрепване на растенията може да се използва два вида опорна конструкция – ниска и висока. От икономическа и практическа гледна точка по-добра е високата телена конструкция, състояща се от телове, разположени по дължина на всеки ред на височина 1.80-2.00 м. За тях всяко растение се привързва с манила или пластмасови нишки.

 

Много важно е правилното формиране на растенията определящо броя на заложените сьцветия. В оранжериите доматите се отглеждат едностъблено чрез отстраняване (колтучене) на разклоненията (колтуците) образуващи се по централното стъбло. При високо растящите (индетерминантни) сортове се премахват редовно всички видими колтуци в най-ранна възраст – дължина до 5-6 см. При нискорастящите (полудетерминантни) сортове се колтучи също редовно, но винаги колтукът в най-горната част на :стъблото (най-горния видим) се оставя като негов продължител, ако на мястото на вегетационния връх се образува съцветие и растението се задъни. Около 50-60 дни преди срока на последната беритба за всички сортове се извършва прекършване на вегетационния връх, така че над последното съцветие да останат 1 -2 листа, които да засенчват по-късно формиралите се плодове и да осигуряват необходимите за тяхното наедряване пластични вещества. Желателно е веднага след прекършването да се напръска с 0.3% Купроцин супер или Пероцин за ограничаване развитието на гъбните болести.

 

През целия вегетационен период се следи за появата на болести и на неприятели и се организира своевременна борба с подходящи пес-тициди. Срещу фитофторното гниене, картофената мана и кафявите листни петна растенията се пръскат с Дитан М – 45 – 0,2%, Корсейт -0,25% или Ридомил голд – 0,25%. Срещу сивото гниене – с Ронипан – 0,1%, Роврал – 0.1% или Сумилекс – 0,12%. При поява на листни въшки незабавно трябва да се напръска с Децис -0,06%, Кронетон-0,1%, Брейв-0,1% илиПири-мор – 0,07 + Децис – 0,05%. Срещу оранжерийната белокрилка трябва да се води системна борба като се използват препаратите Маршал -3.1%, Талстар – 0,02%, Моспилан – 0,02%, Брейв – 0,125%. Ефикасни срещу миниращите мухи са препаратите Тригард – 0,02%, Каскейд – 0,2% и Лиросект – 0,125%, а срещу паяжинообразуващия акари – Ортус – 0,1%, Талстар – 0,02%, Нисоран – 0,05% и др.

 

При спазване на препоръчаните срокове на засяване и засаждане в оранжериите с еднослойно покритие без отопление беритбите започват към края на м. май. Бере се през ден или два пъти седмично в зависимост от изискванията на пазара и предназначението на продукцията. В оранжериите с двуслойно или трислойно покритие постъплението на продукцията е с 10-15 дни по-рано, а в оранжерии с вегетационно отопление – около 25-30 дни по-рано. Средните добиви варират от 8-10 тона в зависимост от сорта и приложената технология на отглеждане.