Отглеждане на краставици.Отглеждане на краставици.

Температура за отглеждане на краставици. Оптимална температура за растеж и развитие на краставиците е 25-28 °С. Семената поникват при трайно установяване на почвената температура над 14-15 °С, но оптималната температура, при която семената поникват за 3-4 дни е 25-30 °С. При температура под 14 °С растежът на растенията спира, а при продължително задържане на температурата под 14 °С цветовете окапват. При температура 0.5 °С растенията загиват. При температура над 40 °С растежът също спира.

Салатни краставици

Салатните краставици от сорта “Гергана” са дълги; според информацията на опаковката, семената са произведени в България и са подходящи за засяване директно в почвата. Растенията са силни, плодът е с дължина до 30 см, с тъмнозелен цвят, гладки. Вегетационният период е 42 дни след посева. Това е високоурожаен и устойчив на заболявания сорт. Препоръчва се да се сее през март и април , като за продължаване периода на получаване на реколта е възможен и втори посев – в края на юни, началото на юли. Прибирането на реколтата от оранжерия е възможен от началото на април до юни. При късното засяване краставици се берат от август до края на октомври. Препоръчителната схема на засяване е разстояние 80/25-30 см, като семената се сеят на дълбочина 2-3 см. Норма на посева – 30-45 г/100 кв.м., очаквана реколта – 2,5-3 тона от 100 кв.м.

Друг сорт – “Калиопа” – това са корнишони, високопродуктивни, семената са произведени в България, според описанието на опаковката те са зелени, цилинрични, с малки шипчета и леко пъстри. Достигат на дължина до 7 см. Вегетационният период трае от 44 до 47 дни. Сортът се използва в кулинарията за консервиране или за консумиране в прясно състояние. Препоръчва се засяването в парник да стане през март-април, а навън в почвата – втората половина на април, началото на май, или по-късно – края на юни, началото на юли. В парник могат да се гледат и през октомври-ноември. При оранжерийните корнишони събирането започва от края на април до началото на юни. При по-късен посев в почвата реколта може да има до август-октомври. Препоръчителна схема на засяване – 80/25-30 см, при дълбочина 2-3 см. Норма на посева – 30-45 г/100 кв.м., очаквана реколта – 1-1,4 тона от 100 кв.м.

Третият използван сорт са също корнишони, сорт “Левина”, произведени в Холандия, по другите характеристики според опаковката са идентични на сорта “Калиопа”.

Вода за поливане на краставици. Общото количество вода, което краставиците използват за транспирация и се изпарява от почвата на един декар площ, при нормална гъстота на растенията за една година е над 800 куб.м. Разпределено неравномерно по сезони, количеството на валежите за една година при климатичните условия на България е 450-500 куб.м. на декар – недостатъчно за използване на потенциалните възможности на културата. За нормално развитие и плододаване на растенията почвената влажност трябва да се поддържа над 80% от ППВ*, а относителната влажност на въздуха90%. Ниската почвена и въздушна влажност водят до силни смущения в растежа и развитието на растенията. При много висока почвена и въздушна влажност в по-ранните фази от развитието на растенията и недостатъчна светлина, растенията се изнежват, етиолират и по-трудно понасят резките и неблагоприятни промени.

*ППВ (Пределна полска влагоемност). Това е максималното количество вода, която почвата задържа трайно след оттичане на гравитационната вода. Различните почвени типове имат различна ППВ. Изчислява се лабораторно.