Мероприятия в зеленчуковата градина.Засейте разсада за праз. Разсадът за праз най-добре се отглежда в студени високи лехи.

Първо наторете почвата с органични и минерални торове - на 1 кв. м

сложете 2-3 кг добре разложен оборскитор и около 30-50 г комбинирани минерални торове (NPK).

Има два вида сеитба - разпръсната и редова.

При разпръснатата сеитба

Семената се засяват разпръснато от началото до края на март - за 1 кв. м са ви нужни 6-8 гсемена - това е производството на разсад, който се прави, когато ще засаждате растенията на друго място.

При редовата сеитба

Семената може да се засеят и на редове - с междуредово разстояние около 15 см - това много улеснява плевенето. Този начин е за предпочитане и защото при него една част от растенията могат да останат за доотглеждане на същото място - те ще станат за консумация малко по-рано от другите, които ще бъдат преместени.

Така че, когато скубете разсад за засаждане от редовата сеитба, изскубвайте растенията така, че останалите в реда растения да останат на равно разстояние - 15 см. едно от друго и в редовете.

Правете редовно плевене и поливане на малките растения, като при редовата сеитба дори окопаването може да се направи с малка триъгълна мотичка.