Мероприятия в зеленчуковата градина.Дребноплодни краставици може да се сеят до края на юли.

Дребноплодните

краставици се отглеждат чрез директна сеитба след прибиране на ранни предшественици - зелен фасул, зелен грах, фуражен грах и ечемик. Развиват се добре върху дълбоки, топли, структурни и плодородни почви. За предпочитане са богатите на органични вещества почви, с неутрална до слабо кисела реакция. Не са подходящи много тежките и лошо аерирани , както и леките песъчливи почви.

След прибиране на предшественика, почвата се изорава на дълбочина 18-20 см., последвано от дискуване или брануване. Сроковете на сеитба са от 1 до 30 юли. При тежките почви семената се засяват на дълбочина 1,5 – 2 см, а при по-леките на 3-4 см. Сеитбената норма е около 600 – 800 г. семена на декар.