Отглеждане на карфиол като втора култура

Наред с главестото зеле, карфиолът (цветно зеле) е една от културите, която уплътнява сполучливо

площите през лятото в дава ценна есенна продукция.

За лятно-есенно отглеждане на карфиол подхождат сортовете Ерфуртско джудже и Супримакс. Сортът Супримакс е малко по-ран и с по-дружно образуване на главите от Ерфуртско джудже. И двата сорта имат средно големи, плоскокръгли и много плътни, снежнобели глави, добре покрити от вътрешните розетни листа, поради, което не е необходимо допълнителното им засенчване чрез връзването на розетките. За отбелязване е, че тези сортове са взискателни към условията на отглеждане, особено към почвената и въздушната влажност - нуждаят се от редовно напояване през цялата вегетация. Засушаването причинява както забавяне на растежа, така и формиране на некачествени глави.

За производство на разсад карфиол се засява на предварително полята открита леха в края на май или в началото на юни - около и след 20 май докъм 10 юни. Има са предвид, че по-ранната сеитба, особено при оптимални условия на отглеждане, осигурява по-ранна продукция - през август и в началото на септември. При по-късна сеитба образуването на главите понякога съвпада с по-силни есенни студове, поради което част от растенията може и да не формират глави.

На 1 кв.м. се засяват около 8-10 гсемена (за производство на разсад за един декар са необходими 70-80 гсемена), които се покриват с тънък слой почва. Разсадът се полива редовно, плеви се и се пръска. Когато се налага, подхранва се с азотентор - 8-10 г/кв.м. амониев нитрат, след което се полива обилно. За разсаждане се използва млад разсад (35-40-дневен). По-възрастният разсад се прихваща трудно, расте бавно и дава леки, рехави глави.

Цветното зеле се разсажда на добре подготвено място: след прибирането на ранния предшественик (ранни картофи, зелен фасул, зелен грах, марули, спанак и др.), почвата се тори с по 5-6 кг азот, фосфор и калий (в активно вещество) на декар, обработва се на дълбочина 15-18 см и се набраздява на разстояние 60-70 сантиметра.

Разсаждането на карфиола се извършва през първата половина на юли, най-късно докъм 20 юли. По-късното разсаждане рязко забавя образуването на главите, което през години с по-ранни студове може напълно да компрометира реколтата. Разсажда се от едната страна на тировете, на разстояние между растенията и реда около40 см. Разсадените растения се поливат веднага с течаща вода, а след няколко дни не прихваналите се подсаждат.

Грижи за карфиола през вегетацията

От особено значение е своевременното първо окопаване. То се извършва около десетина дни след разсаждането на дълбочина 4-5 см. С това първо разрохкване се подобрява проветряването на почвата, което стимулира нарастването на кореновата система на младите, вече прихванали се растения. Нещо повече - карфиолът изисква рохкава почва през целия вегетационен период. Ето защо 3-4-кратните почвени обработки по време на вегетацията създават много благоприятни условия за културата.

Отзивчиво на торенето с минерални и органични торове, цветното зеле трябва да се подхрани 2-3 пъти, за да образува добре облистена листна розетка - гаранция за издръжливост на неблагоприятни летни условия и за получаване на. богат добив. Подхранва се два пъти с азотни минерални торове - с по 5-6 кг азот на декар и един път с размит в поливната вода оборскитор. Оборскияттор влияе положително със свойството си да отдава по-постепенно и по-продължително хранителните вещества, но заедно с това има известен влагозадържащ ефект и намалява уплътняването на почвата в резултат на многобройните поливания.

Едно от най-важните условия за успешното отглеждане на карфиол при местния климат е редовното му напояване. През лятото той трябва да се полива през 6-7 дни, а съчетаването на гравитачното напояване с дъждуване подобрява и въздушната влажност, към която то е изключително взискателно. Дъждуването е полезно и през периода на активното нарастване на главите, особено когато ранната есен се отличава с високи температури и със засушаване.

Карфиолът се прибира през септември-октомври. Готовите глави се режат през 4-5 дни. В зависимост от температурата главите нарастват за 10-12 до 20-25 дни. При умерени температури (16°С) нарастват по-бавно, но стават плътни , тежки и с гладка повърхност. От едни декар се получават средно 3200-3500 стандартни глави, или 2000-2500 кг стандартен добив.