Патладжан - ботаническа характеристика.

В повечето страни по света патладжанът се отглежда като едногодишна култура. В някои тропични райони

е възможно и се прилага, макар и ограничено, двегодишното му отглеждане чрез ниско изрязване на развилите се през първата година вегетативни части. Вегетативните органи на патладжана се характеризират със специфични морфологични признаци, очертаващи ботаническата характеристика на вида.

Коренова система

Коренова система на патладжана е сравнително добре развита. Състои се от 4-5 скелетни разклонения, които при отглеждане на структурни почви и при по-сухи условия могат да проникнат на дълбочина до 40-50 cm. От тях израстват множество по-къси и по-тънки разклонения, разположени в повърхностния почвен слой - 20-30 cm. Възстановителната способност е по-слаба от тази на доматите, поради което растенията по-бавно се прихващат.

Стъбло

Стъблото на патладжана е добре развито, изправено, с 3-8 основни разклонения. Височината му варира от 50 до 150 cm. В зависимост от сорта оцветяването на тази вегетативна част може да бъде зелено, зелено-виолетово или антоцианово. Покрито е с власинки в различна степен.

Листа

Листата на патладжана са прости, разположени на къси дръжки, поединично по възлите на централното стъбло и разклоненията. Формата им е елипсовидна или яйцевидна, а периферията - гладка или вълнообразна. Покрити са с по-гъсто или по-рядко разположени власинки, особено от долната страна. Нерватурата е оцветена зелено или тъмновиолетово.

Цветове

Цветовете са най-често единични , а при някои сортове са събрани по 2-3 на един възел. Цветовете на патладжана са сравнително едри, двуполови, състоящи се от 5-7 чашелистчета, венчелистчета и 6-10 тичинки. Венчето е светловиолетово или тъмновиолетово. Плодникът е горен, 3-4-гнезден.

Преобладаващата част от цветовете се самоопрашват, но поради обстоятелството, че разпукването на тичинките и опрашването се извършват при напълно разтворени цветове, кръстосаното опрашване е често явление и може да достигне 30-40%.

Плод

Плодът на патладжана ботанически представлява лъжлива ягода с елипсовидна, яйцевидна, цилиндрична или крушовидна форма. Цветът на плодовете в техническа зрелост е светло- или тъмновиолетов, но може да бъде бял или светлозелен. Повърхността им може да бъде със или без силен гланц. Вътрешността е с крехка или с жилава гъбеста консистенция, горчива в различна степен. В ботаническа зрелост плодовете променят окраската си, загрубяват и загубват сочността си.

Семена

Семената са дребни, плоски, с бъбрековидна форма и абсолютна маса 3,5-4,6 g. Оцветени са в жълто-кафяво или светлошоколадово. При добро съхранение кълняемостта им се запазва 4-5 години.