Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Картофи – сеитба и място в сеитбообръщениетo

Картофи – сеитба и място в сеитбообръщението.

Място на картофите в сеитбообръщението

За картофите подходящи

предшественици са всички култури, които оставят почвата чиста от плевели, с изключение на културите от същото семейство - домати, пипер и др. Най-често се засаждат след зимни житни. В зеленчукови сеитбообръщения, добри предшественици за тях са зелето, лукът, грахът, фасулът, кореноплодните зеленчуци и др. Поради недостатъчно обработваема земя често се налага картофите да се отглеждат в специални сеитбообръщения, в които вземат високо процентно участие. Картофите могат да се отглеждат по 2-3 години на едно място, ако са предназначени за консумация и сортовете не са чувствителни на нематодата. За такива посеви се полагат повече грижи - торят се с оборски тор, води се борба срещу плевелите и навреме се вземат мерки срещу нападение от болести и неприятели. Семепроизводствените посеви не трябва да се отглеждат след себе си. Картофите са добър предшественик за много култури.

Обработка на почвата преди засаждане на картофи

За създаване на почва с обемна маса 1-1,2 гр./см3 се извършват навреме и качествено основната и предсеитбената обработка в зависимост от предшественика. При предшественик житна култура дълбоката оран се извършва на дълбочина 22-25 см. Преди настъпване на зимата се преорава или се култивира на дълбочина 12-15 см. Добри резултати се получават и при оран на 15-16 см. с продълбочаване на 25-28 см. През пролетта се култивира или се преорава на дълбочина 15-18 см без отметателна дъска.

Сеитба на картофите

Посадъчният материал при картофите преди всичко трябва да има висока сортова чистота, да не е заразен с болести и неприятели и да е изравнен по форма и едрина на клубените. За да се получа изравнен посев клубените се разделят на три фракции, до 50 гр., до 80 гр. и над 80 гр.. У нас най-често се разделят по дължина на две фракции: I - от 3 до 4,5 см, и II - над 4,5 см. Едрите клубени разполагат с повече хранителни вещества, което е от голямо значение за формиране на гъстотата на посева и първоначалното му развитие, но разходът на посадъчен материал е много голям.

В някои страни (и у нас в миналото) едрите клубени се нарязват на няколко части, най-често по дължина. При маса 50-60 гр. клубените съдържат достатъчно резервни вещества и пъпки и осигуряват най-добре развити растения и голяма продуктивност.

Подходящи са и дребните клубени с маса 20-30 гр. ако са здрави и условията за отглеждане са много благоприятни, но трябва да се поставят по 2-3 в гнездо.

Установени са над 30 вируса, които нападат картофите. За обеззаразяването на посадъчния материал са известни много методи. По метода на тъканните култури здрави растения се получават от връхчето на млади растения (докато не е засегнато още от вирусите), което се поставя да се развива в епруветка върху агар-агар.

Рътене на картофите

След изваждане от хранилището клубените се сортират и се почистват от загнилите и се поставят за рътене.

Рътенето е ефективно средство за ускорено развитие на посева. Особено голямо е значението му при ранното производство. Вегетационният период се скъсява с 10-15 дни, а добивът нараства с 20-25%. За рътене картофите се поставят в щайги или полиетиленови перфорирани торби, за да се осветяват равномерно всички клубени. Рътенето започва 35-40 дни преди засаждането. Използуват се добре осветени помещения или полиетиленови палатки. През първите 10-12 дни помещенията се затъмняват, температурата е 8-10°С и влажността на въздуха 85-90%. При тези условия на клубена покарват повече кълнове. Когато кълновете достигат 1,5-2 см, помещенията се осветяват, но температурата и влагата остават същите. За осветление могат да се използуват луминесцентни и обикновени лампи.

Изкуственото осветление не трябва да продължава повече от 10 часа дневно. След 25-30 дни кълновете достигат 3-4 см и добиват характерно за сорта оцветяване. Клубените се поставят отново на тъмно при същата влажност на въздуха, но при температура 2-5°С за около 10-20 дни до засаждането. Когато картофите се разсаждат с машини, кълновете не бива да са по-дълги от 0,5-0,6 см.

За рътенето на картофите са разработени много и разнообразни режими. Така например, за да се форсира растежът на кълновете, през първата седмица в помещението се поддържа 18-20°С и пълно осветление, а след това до края на рътенето температурата се понижава на 8-10°С. Все още у нас се прилага no-опростен начин на рътене и от началото до края на рътенето в помещенията се поддръжат стайна температура (16-18°С) и добро осветление.

За форсиране на растежните процеси в клубените се използуват стимулиращи средства.

Засаждане на картофи

Картофите се засаждат по различно време в зависимост от насоката на производството.

При ранното производство на картофи засаждането продължава от 20 февруари до 10 март в Южна България и през втората половина на март в Северна. Среднокъсннте сортове картофи се засаждат по-късно. В равнинните райони на Южна България е благоприятна температурата след 10-15 април, а в Северна България - със 7-10 дни по-късно. В планинските райони затоплянето настъпва около 10-11 май.

Като втора култура картофите се засаждат от 20 юни до 20 юли. При температура под 7-8°С картофите не се развиват. Ранното засаждане може да доведе до загниване на клубените или измръзване на поникналите растения от късните пролетни мразове.

Картофите се засаждат при междуредово разстояние 60-75 см. Използуват се специални машини за садене на картоф. За получаване на високи добиви от ранните сортове картофи трябва да се осигуряват 5500-6500, от средноранните от 5000-5500 и от късните от 4500-5000 растения на декар. Гъстотата на семепроизводствените посеви се увеличава с 20-25%. При еднакво междуредово разстояние гъстотата на посева определя и вътрередовото разстояние, което при ранните сортове е около 20 см, а при късните от 30-35 см.

Дълбочината на засаждане на картофите се определя от едрината на клубените, от състоянието на почвата и от температурата. На тежки и влажни почви картофите се засаждат на 6-8 см, а на леки изпръхнали от до 10-12 см.

Количеството на посевния материал зависи от гъстотата на засаждане и от едрината на клубените и се изчислява за контролните площи. Засаждането на едри клубени при гъсти посеви не е икономически изгодно, защото (при средна маса на клубените 60 г. и гъстота 6500 растения на декар са необходими около 400 кг. картофи) посевният материал има висока цена.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates