Ботанически особености на картофите

КартофиКартофите са тревисто растение, което образува под повърхността на почвата корени, столони и клубени, а

над нея - стъбла, листа, цветове и плодове със семена. Размножават се чрез клубени, а само за специални селекционни цели - чрез семена.

Картофите принадлежат към сем. Картофови (Solanaceae), род Solanum. От многото видове към този род като културни се отглеждат само два, но главно значение имат обнкновените картофи (Solanum tuberosum), които са разпространени и в нашата страна.

Коренова система

Кореновата система на картофите е образувана от много корени, които излизат от подземната част на стъблата, формиращи се от развитието на пъпките на клубените, затова има брадест вид.

Столони

Столоните са подземни разклонения на стъблото , които са по-дебели от корените и са разположени най-често косо в почвата.

Клубени

Клубените се развиват на върха на столоните, които силна се удебеляват от натрупаните в тях резервни хранителни вещества.

Клубените са съставени от около 25% сухо вещество и 75% вода. От сухото вещество главен дял се пада на скорбялата (16-22%). Белтъчните вещества са сравнително малко (средно 1,5-2,1%), но са пълноценни, защото съдържат много от незаменимите аминокиселини. От минералните вещества по-голямо е съдържанието на фосфора, калция и желязото. Клубените съдържат и много витамини (А, В1, В2, никотинова киселина), но са особено богати с витамин С (5-40 мг %). Главно в кората клубените съдържат и гликоалкалоида соланин. Съдържанието му не трябва да е над 20, защото в по-големи количества е отровен. Когато клубените стоят на светло, те позеленяват и соланннът в тях рязко се увеличава. Такива клубени може да се използуват за фураж, след като се сварят и водата се изхвърли. При варенето соланинът се разрушава.

Стъбло

Стъблото е месесто, 3- или 4-ръбесто, зелено или с виолетов оттенък. Височината му варира от 30 до 120 см.

Листа

Листата на картофите са едри, сложни, текоперести. Имат 3-7 двойки странични листенца и едно на върха. Петурите им са гладки или накъдрени, понякога слабо окосмени и с виолетов оттенък.

Цветове

Цветове са събрани в съцветия - китки, разположени на върха на стъблата. Цветчето се състои от 5-листна чашка, 5-листно венче (с бели, розови или виолетови листенца), 5 тичинки и плодник със стълбче и близалце. Растението е самоопрашващо се.

Плод

Плодът наподобява малко зелено доматче, в което се образуват много семена.

При нашите условия малко сортове картофи образуват цветове и плодове. Те обикновено окапват.