Краставици - зеленчук разпространен в целия свят.

Краставицата е стара култура. Плодовете й нямат голяма хранителна стойност, но се ценят

заради високите им вкусови качества и пептонизиращите ензими. Консумират се в прясно и в преработено състояние и са експортен продукт. Произхожда от Индия и е разпространена в целия свят.

Добивите от полското производство на краставици са около 2 t от декар от стоманено-стъклените оранжерии - 20-30 t, а от полиетиленовите оранжерии - 8-12 t.

Ботанически особености

Краставицата (Cucumis sativus) е едногодишно растение от сем. Тиквови (Cucurbitaceae), род Cucumis.

Кореновата система е силно разклонена, слабо развита, плитко разположена - на 5-20 см и със слаба усвояваща способност.

Стъблото е стелещо се, дълго 0,70-2 м, разклонено, окосмено, лесно образува допълнителни корени.

Листата на краставиците са с дълги дръжки, петоъгълни , различно големи, покрити с космици и бодли.

Цветовете са мъжки и женски жълти, по няколко в пазвите на листата. Някои сортове имат само женски цветове.

Плодът е лъжлива ягода, гладък или покрит с брадавички, с бели или с черни шипчета. Сортова особеност са формата, големината и оцветяването му. Оранжерийните сортове краставици образуват плодове без оплождане - партенокарпно.

Семената са плоски, удължено елипсоидни, със заострени краища, кремаво-бели. Масата на 1000 семена е около 30 гр.

Биологични изисквания

Изисквания към топлината. Краставицата е взискателна към растежните фактори. Оптималната температура за поникването на семената и за растежа и за развитието на растенията е 25-30°С. Както при понижаването на температурата под 15°С, така и при повишаването й над 30°С растенията страдат, а при 0,5°С загиват.

Изисквания към светлината. Краставицата е растение на късия, 10-12-часов ден, но при оранжерийни условия реагира положително на по-интензивно слънчево греене.

Изисквания към влагата. Краставицата има големи изисквания към влагата. Недостатъчната влага влияе върху качеството и плододаването - цветовете окапват, плодовете се деформират и имат горчив вкус. Оптималната влажност на почвата за нея е 80-85% от ППВ, а на въздуха - 90-95%.

Изисквания към почвата. Краставицата изисква богати с органични вещества, структурни, топли и проветриви почви. Карбонатните черноземи са подходящи за късно производство на краставици. Тежките студени и леките песъчливи почви трябва да се избягват.