Място на картофите?" href="/zemedelie/torene/422-kak-se-toryat-kartofite.html">картофите в сеитбообращението. Към предшественика картофите не са взискателни. Най-добре се чувстват след предшественици, които

оставят много растителни остатъци и не уплътняват почвата, като многогодишни и едногодишни житни и бобови треви, фиево-овесена смес, грах, ръж, овес и др. Картофите са много добри предшественици за житните, лена, царевицата и др. С изключение на ранно производство на картофи в нашата страна те са съсредоточени в планинските и полупланинските райони, поради което се засаждат след овес, зимна ръж, едногодишни житно-бобови смески , ечемик, лен и детелина.

При подходящо торене и обработка могат да се отглеждат картофи и като монокултура без да се понижава съществено добива. Монокултурното отглеждане на картофи обаче не е желателно, тъй като масово могат да се разпространят болести и неприятели. Освен това многократните обработки на почвата влошават почвената структура и уплътняват орния слой. На много места картофите ще заемат 30-50% от площите на сеитбообращението, а в някои случаи ще се отглеждат по две години на едно и също място, като се редуват с едногодишни житни (овес, ръж, ечемик, пшеница) или бобови (грах, фий) култури. В такива случаи е необходимо да се подобрят растително-защитните мероприятия и да се използват по-устойчиви на болести и неприятели сортове картофи. Не трябва да се отглеждат картофи след тютюн, домати, пипер и др. култури от същото семейство. Когато се появи коренова нематода, картофите не се засаждат на предишното място по-рано от 5-6 години. Картофите за семепроизводство трябва да се засаждат на едно и също място най-малко след 2-3 години.

Когато в района се отглеждат лен, ръж, ечемик и овес може да се изгради следното сеитбообращение: овес - картофи - ръж - картофи - лен. На мястото на овеса може да се засее грахово-овесена или фиево-овесена смеска, а при късните сортове картофи ръжта е целесъобразно да се смени с пролетен ечемик. Зимната ръж е по-добре да се сее след ранните сортове картофи, за да се развие и вкорени през есента. Във високопланинските райони, наред с картофите, се отглеждат овес, грахова смеска, ръж и детелина. Детелината се използва като предшественик обикновено след няколко години, поради което за тези райони е целесъобразно следното сеитбообращение: грахова смеска - картофи - ръж - овее - картофи - ръж или грахова смеска - картофи - ръж -картофи - овес. Последното сеитбообращение е по-наситено с картофи, но в едното поле те идват на едно и също място през година. Когато няма подходящи площи, картофите за консумация се редуват по следния начин: грахова смеска-картофи-картофи или ръж - картофи - картофи.