Асканийска овца (Askanian)

Асканийска овца" src="/images/stories/Jivotnovadstvo/Ovce/askanian_.jpg" alt="askanian_" width="200" height="123" width="200" />Асканийската овца е създадена в Украйна. За основа са използвани 4737 различни по конституция и продуктивност мериносови овце и кочове от породата Американско рамбуйе. От тях само 211 овце и 14 коча са били елитни с вълнодобив съответно 7,28 и 11,3 кг. Дължината на вълната е била 5-6 см с малко количество серей и с нисък рандеман. Основната цел е била да създадат едри животни с добри месодайни качества, с висок добив на вълна, с дължина на вълната над 6 , ,5-7 см. и с рандеман 40-42%.

За да се постигнат тези цели селекционерите са използвали само отделни кочове от това стадо и от американско рамбуйе, по метода на простото възпроизводително кръстосване. При създаването на породата Асканийска овца се е прилагала индивидуална бонитировка и преценка на кочовете по потомство, строг отбор и еднороден подбор, умерено родствено развъждане и създаване на линии.

Овцете от породата Асканийска овца се характеризират със здрава конструкция, масивно тяло и правилно поставени крайници. Средната маса на разплодните кочове е 110 - 120 кг.

Средната маса на овцете майки е 55 - 60 кг. Средния добив на вълна от кочовете е 12 - 15 кг, а от овцете - 5,5 - 6,5 кг. Гъстотата на вълната на породата Асканийска овца е много добра, руното е затворено и с правилни къдрици на влакната, с една или с две напречни гънки на шията.От отделни индивиди са получени рекордни постижения - маса 183 кг и вълнодобив 30,7 кг с над 9,2 кг чисто влакно. Плодовитостта на овцете-майки е висока - 120-130% от оагнените овце, а за отделни стада достига над 150%.