Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Подготовка на овцете майки за заплождане

Полезна информация за овцете.Подготовка на овцете майки за заплождане. Добрата подготовка на овцете за заплождане

предопределя до голяма степен масовото им размърляне и плодовитостта. През лятото повечето овце майки са изтощени от продължителния лактационен период и не са подготвени за осеменяване. Това налага около 30 дни преди началото на осеменяването овцете да се пресушават, тъй като доенето затруднява размърлянето. Едновременно с това храненето се подобрява, като наред с пашата овцете се подхранват с 300-400 г концентриран фураж дневно и им се дават покълнали фуражи (ечемик) и тривитаминол.

При пашата на сочни треви овцете майки пият сравнително малко вода. В такива случаи овцете могат да се поят 1-2 пъти дневно - сутрин преди започване на пашата и вечер при завръщане. Колкото по-суха и по-груба е тревата, толкова по-голяма е нуждата от вода. Ето защо е необходимо овцете да се осигуряват с вода и през деня, особено през осеменителната кампания.

През години на засушаване се наблюдава забавяне и удължаване на случния период. При продължаване на доенето на овцете, когатоте не са в добро телесно състояние, размърляността също се забавя. Тъй като доенето на овцете до късно лято е важен фактор за получаване на повече мляко, много фермери продължават да доят животните си до края на юли или началото на август, а в планинските райони до края на август. Това затруднява размърлянето и осеменителната кампания се проточва над 40-45 дни, а много овце се разгонват повторно. Редица опити обаче показват, че при добро телесно състояние на животните те могат да се доят и да се заплождат едновременно, без да се удължи размърляността. Млечността се повишава средно с 10-15 кг от овца, без това да се отразява върху заплодяемостта, плодовитостта и другите видове продуктивност при овцете.

Добре хранените и подготвени овце може да се заплодят повторно през пролетта, непосредствено след оагването. По този начин се постига двукратно агнене на овцете в една година.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates