kavkazka_2Кавказка овца-Caucasian

Порода за месо и вълна. В България се използва при създаването на нови породи. Създадена е в Ставрополския край, като са използвани старите руски мериносови породи и кочове Американско рамбуйе. Кавказката овца-Caucasian е селекционирана в районите на Северен Кавказ.

Средната маса на овцете майки е 55-60 кг., на кочовете 90-100 кг. Понякога кочовете могат да достигнат и до 160 кг. Годишна млечност 85-160 kg. Плодовитост 130-140 %. Кавказките овце се отличават със своята висока продуктивност. Средната плодовитост на овцете е 120%, а максималната е 140-150%. Добивът на вълна е съответно 6,0-8,5 и 10,0-12,0 kg. Най-високия настриг на вълна от коч е 26 кг.

Еднни от най-ценните качества на вълната от кавказките овце са:

  • голямата и гъстота;
    • добрата и дължина-около 8-8,5 см, като при елитните кочове достига от 9-10 до 12см. и нежност 64-качество;
    • обраслостта на кавказка овца (Caucasian ) е много добра, освен това и вълната им е гъста.