stavropol_3.jpg" alt="stavropol_3" width="200" height="131" />Ставрополска овца (Stavropol)

Ставрополската овца (Stavropol) е създадена е в степния район на Северен Кавказ. Тази порода овце е създадена на основата на развъжданата в Ставрополския край на Русия - Новокавказка мериносова овца, чрез впръскване на кръв от Американското рамбуйе.  По време на селекцията на Страврополската овца (Stavropol) е правен много строг отбор.

Овцете майки тежат около 54 - 56 кг , а кочовете - 110 -115 кг. Добивът на вълна от овца е  6,5 - 7,5, а от коч 15 - 16 кг. Достиган е рекорден добив от 37,1 кг.

Нежността на вълната е 64-то качество. Едно от най - големите достойнства на Ставрополската овца (Stavropol) е голямата дължина на вълната. При овцете майки тя е над 8 см, а при кочовете - над 10 см. Обраслостта на тялото е също добра. Плодовитостта на овцете се движи между 120 и 130%.